Rogalands Avis mener

Trenger vi potetferie?

Barn og ungdom er omsider tilbake i en normal skolehverdag. Er det ferie de trenger?

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

To år med pandemiskole og en lærerstreik som ble stanset av en tvungen lønnsnemnd. Undervisningen for mange elever ble delvis avbrutt av korona-opphold, i tillegg har det sosiale livet og rammene skolen sørger for vært svekket eller fraværende. Da skolen startet opp igjen i midten av august kom lærerstreiken – uavhengig av hvor berettiget den var – inn som nok et avbrytende element for skoleelevene. Kontinuitet, rutiner og mulighet til å få jobbe uten avbrudd er noe de fleste av oss setter pris på, enten vi er kontorister, håndverkere, studenter eller skoleelever.

Kommunene – som er myndigheten som organiserer skoleårets 190 dager – mener derimot at de åtte ukene som har gått siden skoleåret startet, må avbrytes av en ukes høstferie. Unger i nye klasser er akkurat blitt kjent med hverandre, det sosiale livet i og utenfor klasserommene er i gang, lærerne begynner å bli kjent med sine nye elever og de nye kollegene som begynte i august – for så å få et avbrudd som framstår som umotivert og unødvendig.

Høstferie var i sin opprinnelige form et svar på bøndenes behov for å få flere hender i arbeid under innhøstingen. Mens potetene hyppes opp av jorda av annet redskap enn skoleelevers hender, har tradisjonen bestått. Potetferien, som var høstferiens opprinnelige navn, ligger igjen som en attgløyme i skoleruten. På den andre siden av nyttår kommer vinterferien vanligvis en måneds tid før påskeferien, noe som fører til nok et avbrudd i undervisningen. Bergen er en av kommunene som har eksperimentert med ferieoppsettet og koblet vinter- og påskeferiene sammen, slik at det blir rikelig med fridager til å reise på hytta eller feriere utenlands. Enda et eksperiment ble gjort av Oslo kommune i august, som forlenget en åtte uker lang sommerferie for elevene til ni uker ved å putte alle planleggingsdagene etter hverandre.

Ulempene blir uansett at mange barn blir gående tiltaksløse i lange perioder mens foreldrene er på jobb, selv om kommuner som Stavanger sørger for åpne SFO-er og billige aktivitetsopplegg som Fiks Ferrige Ferie. Tidligere har fleksible feriedager vært foreslått som en mulighet for skoleelever, men den opplagte ulempen er undervisningen som mistes når skolen går sin gang. Kommunene har stort sett strammet inn på mulighetene for å ta barna ut av skolen for å dra på ferie på tidspunkt der foreldrene kan kjøpe billigere flybilletter til reisemål i utlandet.

Å kutte antallet feriedager kommer neppe oppe til diskusjon, men å sørge for færre avbrudd i skoleåret ved å forlenge sommer- og påskeferiene bør være noe skolepolitikerne drister seg til å se på. I hvert fall etter høstferien?Mer fra: Rogalands Avis mener