Rogalands Avis mener

Kolumbus’ columbi egg

Kolumbus er i ferd med å knekke en kode for miljøvennlig transport.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Flere byområder i Norge og verden for øvrig har satset på bysykler, men få kan rapportere om suksessen Kolumbus opplever på Nord-Jæren. Tilbudet har vart noen år, men en ny og bedre generasjon elektriske bysykler og kombinasjonen med busstransport og Hjem-jobb-hjem-tilbudet ser ut til å ha fått et gjennombrudd blant jobb- og skolereisende.

RA mottok over 400 forslag på vår Facebook-side da vi ba om ønsker for hvor Kolumbus bør legge nye stasjoner for bysykler. I dag triller rundt 500 sykler på veiene i Rogaland og det er 175 stasjoner i hele fylket. På Nord-Jæren er det 80 stasjoner i Stavanger, 35 i Sandnes, elleve i Sola og tre i Randaberg. I løpet av 2023 skal det settes ut 200 nye bysykler fordelt på 25 nye ladestasjoner. Kolumbus ønsket selv innspill fra publikum om hvor stasjonene bør etableres – og nå har de forhåpentligvis fått nok å jobbe med når nye sykler skal settes ut. Både tettbygde strøk med trange gater – som Storhaug – eller de minste av de landfaste byøyene – kan være utfordrende for busser. Da kan bysykler være et klokt alternativ, og det samme gjelder ifølge leserne Sviland, Ganddal og andre områder i Sandnes som ikke har et fullgodt busstilbud.

Elsparkesyklene har stjålet overskrifter og oppmerksomhet etter at de dukket opp i bygatene. I Oslo og Bergen har innføringen av tohjulingene rammet de offentlige bysyklene og gitt en nedgang i bruken på mellom 40 og 60 prosent, mens bysykkeltrafikken går i stikk motsatt retning i Kolumbus-land. Her har økningen vært på 120 prosent det siste året. Kolumbus selv tror kombinasjonen med billett-appen og Hjem-jobb-hjem-ordningen sammen med elektriske sykler sørger for suksessen her. Transport til skole og jobb styres av vaner og gode løsninger. Når folk ser at bysykkel i kombinasjon med buss gjør denne formen for transport lettere enn elsparkesykkel eller bil, blir valget desto enklere.

Kolumbus’ bysykkel-representanter er selv tydelige på at folk må føle eierskapet til bysyklene på linje med annen offentlig eiendom. Dét er viktig for bruken – det samme er veivedlikeholdet. I motsetning til Oslos gufne vinterklima og Bergens bratte bakker er Nord-Jæren et sykkelvennligere område, og desto viktigere er vei- og sykkelstivedlikeholdet. En undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutte viser at 1 av 3 syklister peker på ujevnheter, hull, sand/grus på asfalten som et stort problem som kan hindre dem fra å sykle om sommeren. Om vinteren oppgir 1 av 5 syklister at mangelfull strøing og brøyting kan komme i veien for syklingen deres.

Kolumbus gledelige evne til å sy sammen en god løsning for bruk av elektriske bysykler er et viktig bidrag for å nå målet om nullvekst i biltrafikken. Forhåpentligvis kjenner fylkespolitikerne igjen en suksess når de ser den, og sørger for nok penger til virkemidler som virker.Mer fra: Rogalands Avis mener