Rogalands Avis mener

«Kiving om riving: Betyr riving av politikammeret at flertallet revner?»

Uenigheten om riving av det gamle politikammeret betyr ikke at flertallspartiene revner.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Miljøpartiet De Grønne, SV og Rødt har gått ut i fellesskap mot planene om å rive det gamle politikammeret på Nytorget. Den grønneste delen av flertallspartiene i Stavanger markerer seg spesielt kraftig mot Ap, der iveren er stor for å rive bygningen fra 1963 til fordel for et nybygg som skal huse NRK Rogaland og Aftenbladet i Mediebyen. Med i planene er også et underjordisk parkeringsanlegg med 300 plasser.

Det er liten tvil om at den rødgrønne har klima- og miljøargumentene på sin side, mens Ap klamrer seg til sentrumsplanens ord om flere arbeidsplasser sentralt i Stavanger, i tillegg til at en parkeringshall vil erstatte gateparkeringen på deler av Storhaug. Både den forrige regjeringens kulturmiljømelding og Sintefs konklusjoner om at det er gunstigere for klimaet å rehabilitere enn å rive betongbygninger, går imot Aps rive-iver. Det må i hvert fall være et minstekrav at et eventuelt flertall for riving av arkitektene Eyvind Retzius’ og Svein Bjolands bygning for Nytorget-budsjettet sitt. Skal Stavangers mål om 80 prosent kutt i klimagassutslippene innen 2030 ha et snev av troverdighet i seg, må det godtgjøres at riving av et betongbygg som politikammeret og bygging av et underjordisk parkeringsanlegg for 300 biler forurenser mindre enn å rehabilitere bygningen.

Ap og andre som vil bygge i sentrum er kjappe med å vise til sentrumsplanen og visjonene om muligheter for å jobbe midt i byen, men den samme planen inneholder også det viktige punktet «Samtidig tar den vare på historiske bygninger og gateløp som en del av byens identitet». Arbeidsplasser som det kan gås, sykles, busses eller toges til er et mål som støttes, men litt mer kreative politikere vil se mulighetene for å gjenbruke politikammeret i et mulig samspill med et nybygg. Hvor mye mer levende Nytorget blir med en stor bygning som kaster skygge over St. Petri og et parkeringsanlegg som både appellerer til jobbkjøring i sentrum og kommer til å korke veinettet, er de store spørsmålene.

Et annet stort spørsmål er konsekvensene for samarbeidet internt mellom flertallspartiene. Betyr riving av politikammeret at flertallet revner? Neppe. Ikke-rive-partienes standpunkt har vært kjent lenge og de bryter ikke med «regjeringsplattformen» sin. Alt tyder på at uenigheten tilhører kategorien innenfor i et samarbeid som spenner så bredt. Eventuelle forsøk på å score poeng fra motsatt fløy vil også være lett å parere. Gjennom periode etter periode med borgerlig styre var det uenighet om byutviklingsprosjekter i Stavanger, der spesielt Venstre markerte seg som bevaringspartiet.

Mer fra: Rogalands Avis mener