Rogalands Avis mener

Næringslivets sikring

Regjeringens arbeid med strømstøtte til næringslivet går uforsvarlig tregt.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Etter berettiget kritikk for å strømstøtte-utrede i krabbegir, sørget regjeringen i løpet av sommeren for i hvert fall én ting: Bedre kommunikasjon. Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) fikk understreket at arbeidet er komplisert, i tillegg rykket den ene fagøkonomen etter den andre ut med forklaringer om hvorfor det er uforsvarlig med direkte strømstøtte til bedriftene. Pandemi-pøsingen av penger til næringslivet kunne ikke fortsette – ikke minst fordi inflasjonsfaren er skyhøy etter pengebruken under den samme pandemien – og fordi flere bedrifter som har fått statlig støtte gikk med store overskudd.

Pandemien og energikrisen har det uforutsette til felles. Knapt noen – aller minst staten – var forberedt på at et virus skulle sette verden på pause i to år. Og de færreste greide å se hvordan kombinasjonen av krig i Ukraina, lav fyllingsgrad i vannmagasinene, lite vind og utenlandskabler skulle gi strømpriser på over fem kroner kilowattimen. Fagøkonomene har rett i at næringslivet driver for egen regning og risiko, hvilket innebærer at en bedrift også må være forberedt på dårlige tider.

Likevel; det er forskjell på konjunktursvingninger og et prishopp fra 30–50 øre kilowattimen til fem-seks kroner. Flere bedrifter burde sikret seg bedre ved å inngå fastprisavtaler og innført strømsparetiltak, men de manglene tar ikke vekk det faktum at prisstigningen er langt verre enn enhver økonomisjef i en bedrift ser for seg i sine verste mareritt. Alle ansvarlige bedrifter har sine verste fall-scenarioer, men ingen legger opp til strømsjokk slik vi har sett i år.

Familiebedriften Jæder på Skurve i Gjesdal er et mye brukt eksempel på både strømprissjokket og konkurransevridningen som oppstår fordi Norge er delt opp i forskjellige prissoner. Tidlig i august regnet bedriften ut at den måtte ut med 19,1 millioner kroner i strømutgifter med utgangspunkt i spotprisen for om lag en måned siden. Hvis Jæder hadde vært en bedrift med adresse i Trøndelag, ville den samme regningen ligget på 106.000 kroner, ifølge Dagbladet Børsen.

Regjeringen har klokelig nok invitert partene i arbeidslivet med på utformingen av strømstøtte, men nå ser vi at det er strekk i laget. NHO mener at det trengs kraftigere virkemidler enn at bedriftene låner penger av staten for å komme seg gjennom krisen, og nå er Virke også på glid. I august var Virke imot direktestøtte til næringslivet, men ifølge Dagens Næringsliv oppfattes situasjonen nå som så ekstrem at lån ikke er nok for å ivareta norske arbeidsplasser.

Det har vært forståelig at støtte til næringslivet – som består av langt mer enn menn i dress som leder konserner – er komplisert å få til. Nå har arbeidet sneglet seg gjennom 2022, og regjeringen må gjøre noe bedre enn å mumle om hvor vondt og vanskelig det er å håndtere en krise.Mer fra: Rogalands Avis mener