Rogalands Avis mener

Konserthus og konsensus

Stavanger konserthus feirer sitt første tiår. Kunne Stavanger-politikerne ha greid et slikt løft i dag?

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det ble kritisert for å se ut som to containere plassert ved siden av hverandre, men så snart Stavanger konserthus var åpnet tok siddisene poenget. De to salene kan håndtere symfonier og metallrock-konserter parallelt, uten å forstyrre hverandre. Konserthuset og Bjergsted-visjonen var ett av de løftene Stavanger tok i begynnelsen av århundret – Tou, kulturhovedstadsåret og Viking stadion var tre andre – og som ble tatt fordi det daværende ordførerpartiet Høyre samarbeidet tett med Ap. Flere aktører gjorde konserthuset mulig, ikke minst daværende kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF) og den iherdige pengeinnsamleren Tollak Melberg, men uten en felles forståelse og et tett samarbeid mellom Høyre og Ap kunne den mest sentrale tomten i Bjergsted ha vært en containerhavn den dag i dag.

I høst skal partiene i Stavanger finne ut om de vil ha parlamentarisme eller formannskap som framtidig styringsform. Konserthus lar seg selvsagt bygge uavhengig av den ene eller den andre måten å drive en kommune på, og det er belegg for å påstå at den stavangerske modellen har beveget seg vekk fra den store enigheten mellom Høyre og Ap om de store sakene, til polarisering og uenighetsdyrking. Stavanger har fremdeles et formannskap, men partiene opptrer som om de tilhører en posisjon og opposisjon i et parlamentarisk system. Gevinsten er tydeligere ideologiske skillelinjer som kanskje gjør det lettere for velgerne å navigere, men på veien tapes en del muligheter.

Kunne medisinstudiet i Stavanger ha vært plassert hit hvis Høyre og Ap hadde gjort felles sak overfor Stortinget og regjeringen? Lokallagene til begge partier hadde medisinstudiet høyt på sine agendaer for et drøyt tiår siden, men Ap mistet helt grepet etter manglende forankring. Rogalandsbenken har vært utsatt for både pisking og selvpisking den siste tiden – trolig med god grunn. Har lokalpolitikerne i Stavanger og på Nord-Jæren rent Rogalandsbenken ned med krav om medisinstudium på Universitetet i Stavanger? Har politikerne på den samme benken sagt «medisinstudium ved UiS» på inn- og utpust hver gang de har møtt sine regjeringsmedlemmer i trange stortingskorridorer? Neppe. Er Solamøtet blitt brukt til intens påvirkning av rogalandske politikere som er hjemom for å få vite hvilke saker de skal prioritere det kommende året? Ikke i særlig grad.

Verken Høyre eller Ap i Stavanger eller Rogaland er store nok eller mektige nok til hver for seg å dytte sittende regjeringer i sin retning. Regjeringen Solberg la riktig nok klimainvesteringsfondet Nysnø til Stavanger etter iherdig innsats av Venstres Iselin Nybø, men uten at de største lokale partiene finner en måte å løfte de lokale prosjektene sammen på – det være seg medisinstudiet eller «Akropolis-visjonen» på Våland – er det heller tvilsomt om regjeringer som attpåtil må stramme til – ser i den sørvestlige retningen.


Mer fra: Rogalands Avis mener