Rogalands Avis mener

Taxi-reform må bremses

Ikke alt Solberg-regjeringen fant på bør reverseres, men taxireformen må ta en u-sving før det er for sent.

Drosjekontroll i Stavanger sentrum og på Stavanger lufthavn søndag 3. juli 2022. 
Foto: Statens vegvesen
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

I Hurdalsplattformen slår Ap og Sp fast at regjeringen skal stanse frislippet i taxinæringen. Hvis de trenger et påskudd for å bråbremse og u-svinge hele næringen, er det bare å sjekke taxi-kontrollen Statens vegvesen stod for i Stavanger sentrum og på flyplassen mandag. Kontrollen er nedslående og illustrerer alt som gikk galt med Solberg-regjeringens reform da kravet om at en bil må tilhøre en taxisentral ble fjernet. Kommunene får heller ikke lenger sette tak på hvor mange drosjer som skal ut på veiene.

Av 63 kontrollerte taxier får 38 (!) bruksforbud og er rapportert inn til samferdselsmyndighetene. To biler ble avskiltet, tre vognkortgebyrer på 500 kroner ble delt ut, mens ett gebyr på 3000 kroner for å ha dekket til kjennemerket også ble ilagt. Seks anmeldelser ble gitt, mens seks kjøretøyer har skriftlige mangler. I den nokså knallharde rapporten til Vegvesenet heter det at bruksforbud og rapportering til løyvemyndighetene kommer av mangelfull merking av drosjene og synlig kjøreseddel. Passasjerene skal nemlig kunne se løyvenummer og sjåførens kjøreseddel.

På toppen av det hele ble en taxi og en buss avskiltet fordi de manglet løyve. Kjøretøyene kommer fra samme firma, og løyvene var til og med lånt ut fra ett firma til et annet. En sjåfør manglet yrkessjåførkompetanse og anmeldes, mens en annen kjørte med forfalsket løyvedokument. Mens privatbiler skal inn til EU-kontroll første gang etter fire og deretter sjekkes annet hvert år, må taxier inn til kontroll hvert år. Ni av de kontrollerte taxiene var ikke riktig registrert og følger dermed ikke EU-reglene. Ved siden av å spare på EU-kontroller kan feilregistreringen gi 70.000 kroner i lavere forsikring hvis bilen ikke registreres som taxi, men som vanlig personbil.

Drosjenæringen har advart høyt og lenge mot frislippet som ble innført 1. november 2020. Målet til regjeringen Solberg var å øke konkurransen for å presse ned prisene og å få bedre kapasitet hele døgnet i hele landet, men resultatet viser i stedet en bransje på ville veier. I Rogaland er antallet løyver bortimot doblet etter reformen - selvsagt uten at antallet passasjerer har økt i samme grad.

De seriøse og skikkelige taxisjåførene er vitner til en direkte undergraving av jobbene deres. Samfunnet er avhengig av en drosjetjenester som tilbyr forsvarlige biler, kompetanse bak rattet - og sjåfører som faktisk kan ha kjøringen som et levebrød uten å drive døgndrift. Forhåpentligvis holder Vegvesenet trykket oppe og kontrollerer taxiene ofte, slik at brodne kar kan fjernes i påvente av en reform av en elendig reform.Mer fra: Rogalands Avis mener