Rogalands Avis mener

Døden på veiene

Nedgangen i antallet trafikkdrepte i Norge. I år har det skjedd noe som bør skremme politikere og veimyndigheter.

Ulykker
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Forrige helg ble slo trafikkdøden til igjen. I Gjesdal omkom et kjærestepar i en motorsykkelulykke. De ble 19 år gamle. I Bardu i Troms og Finnmark mistet to personer livet på E6. Hvert dødsfall er en tragedie og «positiv utvikling» i statistikken trøster ikke de etterlatte. Politikere og veimyndigheter må ta til seg at det har vært en grunnleggende endring i trafikken i år – en retning som er sjokkerende negativ.

2020 og 2021 var de første årene i nyere tid der antallet omkomne i trafikken var under 100 personer, noe som førte til at Norge ble det eneste landet som har vært nede i 17 omkomne pr million innbyggere. Gjennomsnittet i EU er 45. Fra 560 trafikkdrepte i 1970 via 275 i 2001 har utviklingen vært så positiv at Norge er i verdenstoppen i trafikksikkerhet. God kjøreopplæring, bedre veier, tryggere biler, midtdelere, bilbeltebruk og et helt knippe med tiltak har hjulpet – helt til i år. 63 personer er omkommet i trafikken så langt i år, mot «bare» 31 i løpet av de samme månedene i fjor. I mai og juni omkom 36 personer i trafikken, mer enn dobbelt så mange i samme periode i fjor.

Ulykkene granskes og årsakene må finnes i hvert enkelt tilfelle, men generelt er det tre årsaker til dødsulykker: Førerfeil, fart og rus. Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) var frampå i Dagsnytt 18 torsdag med å skylde på regjeringens kutt og manglende investeringer, i tillegg til å så tvil om verdien av automatisk trafikkontroll (ATK). At veiene er dårlige mange steder i landet og at etterslepet i vedlikehold er for stort, har Hoksrud helt rett i, men innvendingene hans forklarer ikke at den ekstremt brå oppgangen i dødsfall kommer akkurat i år.

Har to år med pandemi gjort nordmenn til sløvere sjåfører? spør NRK, og viser til at hver tredje dødsulykke skyldes at sjåføren er opptatt av andre ting enn å følge med på veien. Bilene er ikke bare blitt bedre, de er også utstyrt med teknologi som leser trafikken og advarer om farer. Er det teknologien som sløver sjåførene og får oss til å bli for selvsikre – i tillegg til at mobiltelefoner stjeler oppmerksomhet? Det kan være slik, men teknologisk utvikling forklarer heller ikke en dobling av dødsfall på ett år.

Flere aktører som har med veisikkerhet å gjøre satt sammen i krisemøte i forrige uke, forhåpentligvis for å ta straksgrep mot ulykkene. Automatisk trafikkontroll, mer utrykningspoliti på veiene og lavere fartsgrenser på ulykkesstrekninger og forsterket informasjonsarbeid, er tiltakene som kom ut av krisemøtet. Hvert tiltak som forhindrer flere trafikkdrepte har vår støtte. Nå er det viktig å bremse det som er en akutt krise i norsk trafikk i sommer – høsten og statsbudsjettet kommer tidsnok for Bård Hoksrud og andre til å peke på mangelfulle veibevilgninger.

Mer fra: Rogalands Avis mener