Rogalands Avis mener

Enklaven Randaberg

Randaberg feirer 100 år som kommune. Kan det være på tide å diskutere om Randaberg heller bør bli en bydel i Stavanger?

Randaberg
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Den lange krangelen om Forsand som en del av Sandnes og bråket i Kristiansand må ikke få stå i veien for nye diskusjoner om kommunesammenslåinger. Selv om det kan se ut som om kommune-identitetspolitikk har tatt over for realpolitikk i mange tilfeller, må lokalpolitikerne ta de åpenbare debattene. Den ene åpenbare debatten på Nord-Jæren bør gå om sammenslåing mellom Stavanger og Randaberg. Den neste bør dreie seg om Stavanger og Strand.

Det er ingen tvil om at Randaberg er et supert lokalsamfunn. I motsetning til en del andre små kommuner i nærheten av store byer, har Randaberg greid å dyrke sterk identitet. Profilene fra den grønne landsbyen og persillebygda mangler heller ikke. I forrige regjering kunne Randaberg med sine om lag 10.000 innbyggere skryte av to statsråder i form av Iselin Nybø og Bent Høie.

Nå har tiden tatt igjen 100-åringen Randaberg. Det er mye som er sagt og skrevet om Stavangers utvidelse i 2020, da Rennesøy og Finnøy ble en del av en ny storkommune, men enten det oppfattes som en naturlig konsekvens av forrige sammenslåing eller om det var en følgefeil: Randaberg kan ikke ligge der som en enklave omgitt av Stavanger. 2020-utvidelsen, tunnelene Rennfast, Finnfast og om noen år Rogfast peker i retning sammenslåing. Stavanger og Randaberg har en langt mer naturlig sammenheng enn for eksempel Sandnes og Forsand. Det er bare å ta en kikk på rogalandskartet.

Hva risikerer Randaberg å miste? Etter 2020 er det ikke i tvil om at Rennesøy og Finnøy fungerer fint som kommunedeler i Stavanger. Investeringer og bedre tilbud er på gang, og noen av de mest profilerte politikerne i Stavanger kommer vitterlig fra Rennesøy og Finnøy, med fungerende ordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp) som et eksempel. Nettopp fellesskapet med bygde-kommunedelene Rennesøy og Finnøy bør være en garanti for at Randaberg ikke blir spist opp av storbyen. Identiteten som grønn landsby kan godt tas vare på hvis Randaberg blir en del av Stavanger.

Det realpolitiske argumentet for kommunesammenslåing henger sammen med tjenester og økonomi. En kommunes viktigste oppgave er å sørge for gode tjenester til innbyggerne sine, enten det er barnehager, SFO-er, skoler eller sykehjem. I dag er det slik at småkommuner allerede er tett knyttet til Stavanger gjennom administrativt vertskommunesamarbeid, og Randaberg har avtaler om barnevern, skatt, IT og legevakt, for å nevne noe. Økonomien for Randaberg er også svært anstrengt, noe som går fram av analysen KS laget over Rogaland-kommuners handlefrihet og som Bygdebladet har omtalt. Rapporten viser at Randaberg er en av 23 kommuner i gul sone, som sier at gjelden er høy og disposisjonsfondet – kommunens reserve – er lavt. Milliardgjeld og fylkets eneste kommune med negativt driftsresultat sier også at det er for dyrt å være liten.

Mer fra: Rogalands Avis mener