Rogalands Avis mener

Trafikk og anarki

Anarkiet i gater og på fortau er tatt tak i med de nye reglene for elsparkesykler.

Elsparkesykkel
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Persontransporten er endret på få år. Forsøkene på å få ned biltrafikken i de store byene for å få flere til å gå, sykle og busse, innebærer en hel serie tiltak. Det meste er styrt av politiske vedtak, som leder til bygging av tilbud som den nye sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes, sykkelstier og sykkelgater og bysykler og delingsbiler i regi av Kolumbus. Det store unntaket siden 2018 har vært elsparkesykler – der regjeringen Solberg overlot til markedet å finne ut hvordan et helt nytt framkomstmiddel skulle finne sin plass i trafikken.

Introduksjonen av elsparkesykler har dessverre kostet liv – bare i vår region er to personer omkommet i elsparkesykkel-ulykker og skadeomfanget for personer er stort. Om tragedier kunne ha vært unngått ved tidligere innføring av regelverk får vi selvsagt aldri vite, men 15. juni – noen år på overtid – ble anarki erstattet av et sett trafikkregler. Nå er det slutt på å sjangle hjemover fra byen på elsparkesykkel, den alminnelige promillegrensen på 0,2 gjelder også kjøring med små elektriske kjøretøyer. Aldersgrensen blir satt til 12 år, og barn under 15 år må bruke hjelm. Elsparkesykler omklassifiseres også fra «sykkel» til «motorvogn», hvilket innebærer at innretningene må ha ansvarsforsikring. For utleiesykler vil kravet om forsikring gjelde fra 1. september i år, mens elsparkesykler i privat eie må ha orden på forsikringen innen 1. januar neste år. I tillegg deles det ut gebyrer når to personer kjører på én elsparkesykkel.

Kravet om å kjøre elsparkesykkel i edru tilstand og promillegrense har allerede påført blåmandag blant de fem personene som mistet førerkortet i Stavanger i helgen, ifølge Aftenbladet som var med politikontroll på Våland etter Mablis-festivalen. Det nokså smertefulle riset bak speilet er at førerkort for klasse B inndras ved 0,2 i promille for de som har prøvetid, mens lappen for bil vanligvis ryker ved 0,5. På sine hjemmesider skriver regjeringen at reglene for inndraging vil være de samme for elsparkesykkel som moped. Anarkiet i elsparkesykkel-markedet har også ført til unødvendige gnisninger og trolig også en del dårlige vaner blant en del av brukerne. Det vil kreve en hel del opplysningsarbeid å få elsparkesyklister til å la tohjulingene stå ubrukt etter en fuktig kveld på byen.

Nyvinninger som elsykler og elsparkesykler er så absolutt et gode i storbyene, selv om mange av de elektrifiserte tohjulingene konkurrerer med gange og vanlig tråsykkel. Elsparkesyklenes store fordeler ligger i at de er ekstremt lett tilgjengelige, lette å bruke og kan plukkes opp og parkeres hvor som helst. Brukt med trafikal fornuft er elsparkesykler et gode som blir enda bedre med innføringen av enkle og forståelige regler.Mer fra: Rogalands Avis mener