Rogalands Avis mener

Kommunal inkasso

Det bør ikke by på trøbbel at en kommune tar ansvaret for å følge opp regningene til innbyggere i trøbbel.

Regninger
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

95 prosent av regningene Stavanger kommune sender ut – det er snakk om 354.000 i året – betales innenfor tidsfristen. Regningene til SFO, barnehage og kommunale avgifter går åpenbart problemfritt gjennom de fleste siddisers nettbanker, men for fire prosents vedkommende må kravene følges opp av purring eller inkassovarsel. De aller fleste regningene betales etter en påminnelse – slik at det bare én prosent av fakturakravene som går videre til inkasso.

De fleste inkassobyråer av en viss størrelse har en profesjonalitet og en innstilling som gjør det mulig å få delt opp regninger eller finne andre ordninger. Problemet med bransjen er salærene. Inkasso viser hvor dyrt det er å være fattig. Den som havner inn i en ond spiral bestående av purringer, krav, gebyrer og salærer, risikerer å miste oversikten og motet. Personer med betalingsvansker har ofte latt det gå så langt at kontakt inn mot ansiktsløse inkassoselskaper er ekstra tungt, og da kan det være en fordel hvis kontakten reduseres til én saksbehandler i hjemkommunen din.

Det trengs selvsagt en form for innkreving slik at kommuner og bedrifter får inn pengene de har krav på, men inkassobransjens grådighet har satt politisk vilje i sving slik at innbyggere i trøbbel blir bedre ivaretatt. Formannskapsmedlem Øyvind Jacobsen (Ap) sitter også i Forliksrådet, og har dermed også godt innsyn i skjebnene til personer med inkassosaker som går så langt at de nærmer seg tvangsinndrivelse. Ifølge Jacobsen kan inkassobyråene kreve 1400 kroner ekstra i salær hvis for eksempel en SFO-regning ikke betales innen 28 dager. På toppen av dette kommer 8,5 prosent i forsinkelsesrenter og hovedkrav. En kommune som driver inkasso i egenregi må naturligvis ta inn gebyrer som bidrar til å dekke ordningen, men i motsetning til inkassoselskapene skal ikke kommunene ha profitt fra denne virksomheten.

Erfaringene fra andre kommuner – med Sola som et godt eksempel – viser også at inkasso i egenregi faktisk har høyere løsningsgrad enn det Stavanger har med sin bruk av eksterne inkassoselskaper. Kommunedirektøren konkluderer da også med at det ikke er holdepunkter for å si at kommunen vil få større tap på krav som følge av egeninnfordring, som det heter i saksutredningen. For Stavangers del vil en kommunal «inkasso-avdeling» medføre fire nye årsverk og selvsagt utgifter til lønn og drift, men når gevinsten kan bli at Stavanger-folk som sliter med regningene slipper inkassobyråenes tilleggsstraff, ja da bør det være en enkel sak å få et bredt flertall i formannskapet for Aps inkasso-forslag. Vi er også i tøffe tider med økte kostnader til strøm og mat, og da er høye salærer som går til inkassobyråene dårlig hjelp til folk som sliter med økonomien.


Mer fra: Rogalands Avis mener