Rogalands Avis mener

Det er Stavangers utur nå

Medisinutdanningen i Stavanger ble sablet ned av en genuin maktpolitiker. Har Rettedals by glemt hvordan makt utøves?

Ola Borten Moe
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det er noe befriende ved høyere utdanning- og forskningsminister Ola Borten Moe (Sp). Han er fri for utenomsnakk og vet at politisk makt er til for å brukes. Borten Moe har kastet styret i Forskningsrådet, kuttet milliarder i campus-utbyggingen i Trondheim og kuttet i havforskningssenteret i samme grep. For Stavangers del er medisinstudiet skrinlagt en gang for alle.

Med lav arbeidsledighet, inflasjon, rentetrussel og høye byggekostnader, er det sosialøkonomisk fornuftig å bremse. I gode tider – som vi til tross for all verdens dårlige nyheter er inne i nå – skal statlige utgifter skrus igjen, mens pengebruken økes når det er behov for mer aktivitet. Sånn sett er det innenfor av Ola Borten Moe å opptre som vår tids Søren Jaabæk – bonden og stortingspolitikeren som var så streng i sparepolitikken at han gikk under kallenavnet «Neibæk».

Borten Moe har ikke noe ønske om å bli populær i akademiske kretser, men statsråden tyr til kortsiktigheter når han knuser Stavangers mulighet for å utdanne leger. Den interdepartementale rapporten han bruker mot UiS-drømmen, slår fast at «kostnadsestimatet er urealistisk». Mens UiS regner med at driften av studiet med 70 studenter vil koste 137 millioner kroner i året, sier de departementale tallene 161 millioner. At 24 millioner skal velte planene er knapt til å forstå, og det virker heller ikke gjennomarbeidet når den samme rapporten oppgir investeringer og nybygg til å koste «mellom 245 og 497 millioner».

I møtet med maktpolitikeren Ola Borten Moe har rikspolitikere fra Rogaland vist seg å være maktesløse. Der Ap så ut som om de hadde samlet seg om et ja til utdanningen som ikke var forankret i partiet likevel, synes Sp det er greit å vrake planene kjapt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Høyre har heller ingen grunn til selvskryt, slik stortingspolitiker Aleksander Stokkebø prøver på sin Facebook-side. Høyre har hatt muligheten til å gjøre noe siden partiet kom til makten i 2013, men har vært passive siden de lokale initiativene kom i 2008–2009. Stortings- og regjeringspolitikere fra Rettedals hjemby har ikke maktet å utarbeide en strategi som sikret medisinstudiet.

Det har ikke stått på den lokale jobbingen for å få medisinstudiet på plass. 84 millioner er samlet inn fra næringslivet og offentlige fond, og det er lagt fram planer for hvordan studiet kan samordnes med Stavanger universitetssjukehus, som bygges vegg i vegg med UiS. Forskningsmiljøet som Borten Moe frykter skal vannes ut, er for lengst etablert – og vi må spole tilbake til 2011 da antallet doktorgrader i medisin passerte 100 i Stavanger.

Diagnosen? Rogalands-benken har gjort en skral jobb med å forankre studiet i sine partier, formidle behovet i et land der halvparten av medisinerne utdannes utenlands – og ikke minst i å forfekte at Stavanger trenger flere bein enn oljå å stå på.
Mer fra: Rogalands Avis mener