Rogalands Avis mener

KrF og seksualiteten

Organisasjonen FRI Rogaland vil bidra til å øke kompetansen om kjønns- og seksualitetsmangfold i skolen. KrF får som vanlig angst og viser mangel på tillit til både organisasjoner og skoler.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det er ingen nyhet at Kristelig Folkeparti får nervøse rykninger når ord som kjønn og seksualitet dukker opp. Partiets verdistandpunkt i mange saker er selvsagt helt legitimt – oppslutningen om partiet sier jo sitt om hvor mange som deler KrFs konservatisme. KrF fortjener likevel å bli tatt på alvor selv når det gjelder undervisning om kjønn og seksualitet i skolen, blant annet fordi sentrumspartiet innimellom kommer i posisjon i både den nasjonale og lokale politikken.

Nok en gang gjelder det det som heter «kompetansehevende tiltak om kjønns- og seksualitetsmangfold i barnehage og skole i forbindelse med revideringen av strategi for likestilling og mangfold», som er den ikke-tabloide betegnelsen på et viktig arbeid i Stavanger. I det som er norsk høringstradisjon er organisasjoner som FRI og Rosa kompetanse invitert med i prosessen. Normer, kjønn, identitet og seksuell orientering er sentralt i dette strategiarbeidet.

FRI Rogaland-leder Karoline Skarstein forteller til RA om behovet for å lære opp hjelpeapparatet i seksualitet og kjønnsbegreper. Og det dreier seg ikke bare om barns utvikling av seksuell retning, men også om hvordan familiemedlemmer kan være homofile eller ha skiftet kjønn. Ansatte i barnehagen må være bevisste på at barn kan ha to mødre eller to fedre, understreker Skarstein. Her er det med andre ord snakk om å gi ansatte i barnehager og skoler de rette redskapene for å snakke med barn om at vi faktisk lever i et mangfoldig samfunn med ulike former for familiesammensetninger. Det er vel en god ting å gjøre? Toleranse må læres, og jo tidligere barn får med seg at det er et mangfold der ute, jo bedre er forutsetningene for å motarbeide hatkriminalitet.

KrFs er heldigvis enig i målet, men setter bremsene på når det kommer til involveringen av FRI i strategiarbeidet. KrF-gruppeleder Henrik Hallelands innvending er «noen av deres kontroversielle standpunkt», og partiets motstand mot FRI bunner blant annet i den nye kjønnspolitikken partiet vedtok på landsmøtet i fjor. «Barnehager, skoler og institusjoner som møter barn og unge, skal ikke være arenaer for ideologisk kamp der den biologiske kjønnsforståelsen tilsidesettes», lød det blant annet i landsmøtevedtaket som utgjør bakteppet. Blant flere problemer med KrF-protestene i Stavanger er den manglende tilliten partiet har til skoler, barnehager og skole- og barnehagesjefene. Når Halleland mener at det er den enkelte skole og lærer som skal bestemme undervisningen om kjønn og seksualitet, kan det jo være greit at de samme aktørene får anledning til å hente kompetansen der den finnes – i dette tilfellet hos organisasjoner som FRI? Dette handler ikke om å outsource undervisningen til organisasjoner, men å hente kunnskap der den finnes.


Mer fra: Rogalands Avis mener