Rogalands Avis mener

Ukraina-hjelp som varer

Krigen i Ukraina kan vare lenge. Hvor lenge varer dugnadsviljen vår?

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det er fantastisk å se hvordan handlekraftige kvinner og menn mobiliserer for å hjelpe fortvilte ukrainere på flukt fra Putins krig. Flere har hevet seg i biler og busser for å transportere flyktninger ut av overfylte grensestasjoner på polsk side, og på kort tid har privatpersoner åpnet hjemmene sine for å huse ukrainere. Handlekraften mange viser bidrar også til å holde motet oppe blant ukrainerne – de er ikke alene.

Dugnadsvilje og ikke minst jærsk gjennomføringsevne har preget de to første ukene, men behovet for å koordinere de gode kreftene vokser for hver dag. For å få til en treffsikker hjelp, for å unngå at for eksempel innsamlede klær ikke kommer fram, for å unngå at lokale markeder undergraves og for å unngå at menneskehandel oppstår trengs det koordinering. På kommunenivå har ordfører Kari Nessa Nordtun innkalt frivillige organisasjoner til møte, men det trengs også nasjonale og internasjonale initiativ.

I 2015–2016 var det stor iver etter å hjelpe syrere som strømmet inn i Europa, i 1995 og 1996 var mange sterkt engasjerte i å hjelpe bosniere som flyktet fra krigen på Balkan. Frivillig engasjement må tas vare på, men så store kriser krever overordnede grep, noe ikke minst generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen peker på i et intervju med Aftenbladet. Egeland mener at Norge som den relativt sett største bidragsyteren og Sverige som den relativt sett største mottakeren av flyktninger, sammen med FNs høykommissær bør kalle sammen til en konferanse for å fordele ansvaret.

Jan Egelands forslag er klokt. Stavanger-mannen har noen tiårs erfaring fra utenrikspolitikk og flyktningarbeid, og vet også at Ukraina innebærer ekstra store utfordringer. Landets store befolkning på 44 millioner innbyggere der drøyt to millioner har flyktet etter to uker med krig, krever enormt av mottaks- og distribusjonsapparatet i naboland som Polen, Ungarn og Romania. Jobben som gjøres av nabolandenes myndigheter og frivillige er formidabel, men allerede kommer det rapporter om at det polske mottaket kneler. Det er liten tvil om at hvis Norge skal bruke noen av kronene vi håver inn på høye olje- og gasspriser, så er behovet for å støtte polske, ungarske og rumenske myndigheter med mottak og distribusjon formidabelt. Det er gode grunner til å tro at i hvert fall tre til sju millioner ukrainere kommer til å flykte fra landet sitt.

Ukraina er også et land med store økonomiske forskjeller. Som Jan Egeland peker på er det de ressurssterke som har kommet seg ut nå, mens eldre, syke og uføre i Øst-Ukraina der krigen har vart siden 2014, ikke har mulighet for å komme seg til Polen.

Mens enkeltpersoner og frivillige viser en formidabel innsats for å hjelpe til, er det maktpåliggende å koordinere oppgavene i en så stor krise internasjonalt.Mer fra: Rogalands Avis mener