Rogalands Avis mener

Raskere byutvikling?

Høyres John Peter Hernes vil få fart på den stavangerske byutviklingen. Initiativet bør få betinget applaus.

Stavanger konserthus
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Byutviklingens kvern maler uhyre sakte. Lovverket er lagt opp slik – heldigvis – at alle berørte parter skal bli hørt, og mulighetene for å bremse, trenere eller stanse uønskede utbygginger er til stede. Heldigvis. Nedsiden er at bremsemekanismene innimellom virker altfor godt, slik at utviklere ikke våger å bruke penger på delprosjektering og planlegging. Stavanger Høyre-veteranen John Peter Hernes gjør et konstruktivt forsøk på å få til en raskere prosess der det er mulig. I en kronikk denne uken skriver Hernes at større prosjekt helt fra oppstart må drøftes mellom utbyggere, administrasjon og folkevalgte, slik at føringer, krav og kvaliteter avklares før millionene ruller til planlegging. Forslaget virker logisk. I dag kommer store prosjekter ofte overrumplende naboer og berørte, mens planer kan gå endeløse runder mellom utviklere, byråkrater og politikere.

Siden 2019-valget har utbyggingen i Paradis vært eksempelet Høyre bruker for å vise hvor lite nærings- og utviklingsvennlige Arbeiderpartiet er. Flertallspartienes ønsker om en områdeplan skal ha ført til at AkerBP skrinla Paradis-byggeplanene sine fordi de ikke ville vente på en ny politisk behandling – noe Høyre mener er gjort godt nok i den vedtatte sentrumsplanen. Et kompromiss i den da ferske flertallskoalisjonen som styrer Stavanger, sørget for å sende Paradis inn i en ny loop av planlegging og utredning.

Og det er nettopp slike kompromisser som områdeplan for Paradis som bygger seg opp jo mer historie og verdier som står på spill. Spesielt Stavanger Høyre har vært flinke til å bygge fortellingen om seg selv som effektive, næringslivsvennlige, ja rett og slett rettedølske. Ved siden av at ikke engang Arne Rettedal hadde greid å finte ut plan- og bygningsloven, trenger ikke Hernes å vise til Sandnes og Oslo som eksempler på byer med handlekraft. Sandnes har gjort en beundringsverdig jobb med å bygge om parkerings- og bussholdeplassen Ruten til ett av Norges kuleste uteområder. Oslo har fornyet Bjørvika med Barcode-blokkene, Munch-museet, Operaen og Deichmanske. Hva Stavanger har fått til i de samme årene som Oslo-politikerne har kranglet om Bjørvika? En containerhavn i Bjergsted er blitt til konserthus og navet i et musikalsk kraftsenter. Fra sentrum og østover er Pedersgata blitt en kulinarisk paradegate og Urban sjøfront har konvertert et dødt industriområde til et attraktivt bo- og kulturområde. Jobber i sentrum, som sentrumsplanen så sterkt vil ha? Det bygges en blokk i Knud Holms gate med 600 kontorarbeidsplasser, og flere andre utviklere satser tungt på sentrum for tiden.

Ulike byer må ha ulike tilnærminger til byutvikling. Det er forskjell på å endre et historisk bysentrum som Stavangers og å fjerne en containerhavn.


Mer fra: Rogalands Avis mener