Rogalands Avis mener

Vår folkehall?

Ledende Stavanger-politikere er mer opptatt av lekkasjer enn prinsipper. Er det prinsipielt i orden å døpe om Sørmarka Arena til for eksempel Vår Folkehall?

Sørmarka Arena.
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Folkehallene på Nord-Jæren er kroneksempelet på hva Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kan få til hvis de vil. De fire kommunene er nå utstyrt med en skøytehall i Stavanger, en friidrettshall i Sandnes, en velodrom i Sola og en fotballhall i Randaberg. Flere av landets beste skøyteløpere har flyttet til regionen for å bruke Sørmarka Arena mest mulig, de beste friidrettsutøverne er jo allerede fra Sandnes, mens en allerede sterk sykkelregion får enda et fortrinn når det kan trøs til med innendørs banesykling. Folkehallene er åpenbart attraktive som sponsorobjekter.

Vår Energi er en ganske fersk fusjon av Eni Norge og Point Resources, og som oljeselskaper flest har selskapet bytter ut «olje» med «energi». Behovet for å eksponere navn og å bli assosiert med noe så positivt som Folkehallene, er åpenbar, men drar med seg noen prinsipielle sider. Ifølge Aftenbladet kan sponsoravtalen være verdt 100 millioner kroner for å sette Vår-navnet på de fire interkommunale hallene. Og det er vel bra? Viking nyter godt av at SR-Bank har kjøpt navnet til arenaen i Jåttåvågen, mens DNBs avtale med Stavanger Oilers er verdt 50 millioner kroner over ti år. Det er heller ikke nytt at oljeselskaper engasjerer seg i offentlig eide kulturarenaer.

Den prinsipielle avklaringen – som kommunalutvalget i Stavanger skulle foreta i et lukket, ekstraordinært møte mandag – er om det er innenfor å selge navn på offentlig eide anlegg til kommersielle selskaper. Det er ingen grunn til å tvile på seriøsiteten til Vår Energi, men de siste dagene har vist at det er skepsis blant noen av flertallspartiene mot å selge navnet på offentlige bygninger til kommersielle selskaper – ikke minst til slike som driver olje- og gassutvinning. Overfor Aftenbladet bruker SV-gruppeleder Eirik Faret Sakariassen «sportsvasking». Også Miljøpartiet De Grønne uttrykker skepsis.

Kommunalutvalget kan hemmeligholde ut fra offentleglovas paragraf 23, som handler om at et offentlig organ har muligheter til å unnta opplysninger av økonomisk karakter, og brukes gjerne i saker som berører avtaler med eksterne. Innkallingen til det ekstraordinære møtet om Folkehallene var derimot offentlig. Det ledende politikere som Kari Nessa Nordtun (Ap) og John Peter Hernes (H) har uttrykt bekymring om er kommunens troverdighet etter at det oppsto lekkasjer rundt den mulige sponsoravtalen. Det er bra at kommunepolitikerne er opptatt av troverdighet overfor eksterne aktører, men det viktige i denne saken er kommunens troverdighet overfor egne innbyggere – som er anleggenes eiere. Det er ikke slik at lekkasjer om kontroversiell informasjon «rokker ved tilliten til demokratiet og til oss som folkevalgte», som ordføreren uttaler. Salg av fellesskapets verdier uten en offentlig og prinsipiell debatt er verre enn lekkasjebekymring.

Mer fra: Rogalands Avis mener