Rogalands Avis mener

Jakt på de uvaksinerte

En ny virusmutasjon sprer seg. Vaksinering og enda mer vaksinering er det sikreste tiltaket.

Vaksinesenteret Stavanger Forum Expo
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

I forrige uke fulgte Stavanger kommune Sandnes kommunes eksempel og begynte å sende henvendelser til de uvaksinerte. Vaksinedekningen i de to byene er god med 90,4 prosent over 18 år som har tatt dose én, mens 86,5 prosent over 18 har tatt dose to for Stavangers del, med Sandnes marginalt bak. Tallene viser likevel at det er noen tusen der ute som er uvaksinerte. At noen må stå over av medisinske årsaker er selvsagt, samtidig som hensynet til denne gruppen er en av grunnene til at vi som kan ta vaksinen får satt de to (og snart tre) sprøytene.

Vaksine er solidaritet i praksis. At vi risikerer å fylle opp sykehusene med koronapasienter som fortrenger andre som gjerne må utsette operasjoner, er det motsatte av solidaritet i praksis.

Koronapandemien forsterker ulikheter, både økonomisk, sosialt og kulturelt. I starten av pandemien var det en kjensgjerning at mange i pakistanske og afghanske miljøer vegret seg mot å ta vaksinen. Informasjon på egne språk og gjerne via personer med høy tillit i miljøene, har rettet opp mesteparten av skjevhetene, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet som NRK har presentert. Det betenkelige er at polakker og litauere – som ofte er i Norge på jobb og gjerne reiser hyppig til hjemlandene sine – ligger langt bak i vaksineringen. Det er en mulig feilkilde at folk gjerne kan være vaksinert i andre land uten å bli med i norsk statistikk, men FHIs tall fra midten av november viser at 47,3 prosent av polakkene i Norge hadde tatt minst én vaksinedose. Tilsvarende for litauere er 49,2 prosent og rumenere 48,1 prosent.

Vaksineskepsisen henger tungt over de tidligere kommuniststatene i øst. Tiårs mistro til alt som kommer fra myndighetene gjør at vaksinering er blitt et politisk spørsmål, og denne vaksineskepsisen henger med også blant østeuropeere som jobber i vesteuropeiske land. Kommunene har vært flinke til å sette opp tiltak helt fra koronaens første dager, via massevaksineringen og til vaksinebuss og utdeling av hurtigtester i den smittebølgen vi er inne i nå. Sammenhengen mellom ressurser som settes inn og nytte som hentes ut vil alltid være relevant, men i jakten på de uvaksinerte kan det gjerne være en fordel å gå enda mer direkte på innvandrergrupper fra Øst-Europa. Vaksinering på anleggsplasser med en høy andel arbeidsinnvandrere slik NHO har oppfordret til, bør være en selvfølge. Det samme gjelder samarbeid med den katolske kirken og den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas.Mer fra: Rogalands Avis mener