Rogalands Avis mener

Koronastress på skolene

Det hjelper ikke sårbare barn at rektorer og lærere må sykmeldes av stress.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Den nye smittebølgen med koronaviruset og sesongens utvalg av forkjølelse og influensa, merkes på de fleste arbeidsplasser. Pandemi-forholdsregelen om å holde seg hjemme når en har symptomer må opprettholdes, men følgene merkes spesielt på skolene. Syke elever, syke lærere og lærere som må være hjemme med syke barn, er den onde sirkelen som har fått Nylund-rektor Frøydis Anthonsen og flere andre skoleledere til å slå alarm de siste dagene.

Torsdag var 18 lærere på Nylund enten syke eller måtte holde seg hjemme med syke barn. Auglend skole har hatt 20 ansatte i manko en av dagene denne uken. Ved andre Stavanger-skoler er situasjonen trolig like ille. Konsekvensen er at ansatte som er på jobb, får tilleggsbelastninger som fort kan gå over til å bli helseproblemer. Det gjør inntrykk når Nylund-rektoren sier: «Jeg føler vi tyner personalet, de blir slitne, mange blir sykmeldt». Det er heller ingen stor reservebenk av vikarer som kan byttes inn hvis en lærer er syk. Dagens alarmerende situasjon kommer på skoler som har drevet i unntakstilstand siden 12. mars i fjor, gjerne bortsett fra noen relativt normale uker i begynnelsen av dette skoleåret.

Rektorers og læreres helse kan ikke settes på spill fordi myndighetene etter 20 måneder med pandemi tror det går an å løse krise med dugnad. I denne sammenhengen representeres myndighetene ved Stavanger kommune som skoleeier og Statsforvalteren som regjeringens forlengede arm. Tirsdag får Stavanger-politikerne mulighet til å drøfte den alarmerende situasjonen i skolen når Høyres gruppeleder Sissel Knutsen Hegdal tar opp saken som et skriftlig spørsmål i kommunalutvalget. Hegdal stiller en rekke betimelige spørsmål rundt rutiner, oppfølging, kompensasjon og kartlegging av status som det bør være lett å legge en tverrpolitisk bredside bak.

I tillegg bør Stavanger-politikerne sende en tydelig melding til Statsforvalteren, som sier nei til hjemmeskole. Verken Statsforvalteren eller Utdanningsdirektoratet ser ut til å ha forstått at situasjonen nærmer seg kritisk nivå på mange skoler, og at alternativet til hjemmeskole er stengt skole. Unntakene fra opplæringsloven er opphevet, og ifølge Aftenbladet gis det ikke grønt lys for hjemmeskole fordi det mangler «fullgode tiltak som kan kompensere for manglende fysisk tilstedeværelse for elevene». Det er ikke tvil om at halvannet år med hjemmeskole har gått utover mange barn og unge, men det virker ganske absurd at hensynet til sårbare elever skal lempes over på lærerne og rektorene i den grad at skoler risikerer å stenge.

Snart tre uker ut i sin nye jobb som statsforvalter er det lov å håpe at Bent Høie realitetsorienterer sin egen organisasjon om koronatiltak.
Mer fra: Rogalands Avis mener