Rogalands Avis mener

Nå er det eldre folks tur

Fram til nå har vi bare hørt susen av eldrebølgen. Nå begynner alvoret.

Fredag presenterte kommunedirektør Per Kristian Vareide Stavanger kommunes Handlings- og økonomiplan 2022-2025.
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det er et forventningens sus når kommunedirektøren legger fram sitt budsjettforslag i slutten av oktober hvert år. I Stavanger blir presentasjonene både bedre og morsommere for hvert år – nå med «Tilbake til framtiden» som et filmatisk hint om hva som skal komme. Etter en valgkamp der slagordet har vært at det er vanlige folks tur, kan man slå fast at det er eldre folks tur i Stavanger-budsjettet.

I en formannskapsstyrt kommune som Stavanger er det kommunedirektøren (tidligere kjent som rådmannen) som legger fram et budsjettforslag utarbeidet av administrasjonen, før den demokratiske prosessen ender opp med relativt små endringer og vedtak før jul. Kommunedirektør Per Kristian Vareides forslag er – selvsagt – utarbeidet på grunnlag av det politiske flertallets føringer via vedtak gjennom året og ikke minst rammetilskudd og tiltak iverksatt av regjeringen.

Gjennom de sise budsjettpresentasjonene har kommunedirektør Vareide brukt mye tid på den demografiske utviklingen kjent som eldrebølgen. Flere lever til de blir 90 år og vel så det, samtidig som det blir stadig dårligere med påfyll i den motsatte enden av livet. Det blir færre barn mellom 0 og 5 år i Stavanger, og om to-tre tiår vil denne nedgangen av nye borgere merkes i form av færre skattebetalere som skal betale for omsorgen til de gamle borgerne. Dette er ikke en trend som er typisk for Stavanger eller andre norske kommuner – hele den vestlige verden opplever at de eldre blir eldre og at de unge blir færre.

Det er sterke ord når Vareide kaller situasjonen en «snikende krise» og sier at det er alvorligere enn koronapandemien at det blir flere over 80 – noe som vil være drivende for økonomien framover. Tidligere har Vareide gått inn for å redusere antall sykehjemsplasser pr innbygger over 80 år ut fra ideen om at flere eldre ønsker å bo hjemme, og ikke minst at det er langt bedre kommuneøkonomi i at 80-åringer greier seg selv og får hjemmehjelp og tekniske hjelpemidler enn å flytte inn på sykehjem. Kommunedirektøren har tatt signalene og fått til en økning av budsjettet for eldreomsorg som innebærer 15 millioner kroner mer i 2022. Vareides opprinnelige forslag var å redusere dekningsgraden på sykehjemmene med 1 prosent, tilsvarende 15–20 langtidsplasser. Enten politikerne liker det eller ikke vil de politiske slagene stå rundt dekningsgraden, siden det verken er penger til å bygge nok sykehjem for eller folk til å bemanne dem.

Det er riktig både av hensyn til brukere og ansatte å vri stillingsbrøker om til heltid, slik flertallet jobber for å få til i Stavanger kommune. Med tanke på å rekruttere flere til helse- og omsorgssektoren må det bli slutt på deltidsstillinger som spesielt rammer kvinner.Mer fra: Rogalands Avis mener