Rogalands Avis mener

Kraftfull el-protest

Forslaget om luftspenn ved Store Stokkavatn bør møtes av kraftige protester.

Daglig leder Frode Vassbø i Stavanger Golfklubb ved de naturskjønne omgivelsene ved hull tre og turstien ved Store Stokkavatn.
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det er liten tvil om at strømnettet må oppgraderes både for forsyningssikkerhetens og miljøets skyld. Når mindre av energien skal være fossil, må transportveiene for den fornybare energien være av høy standard. Problemet oppstår når gode hensikter risikerer å ødelegge natur- og friluftsområder – slik et mulig nytt luftspenn mellom Ullandhaug og Stølaheia kan gjøre.

Foreløpig er det golferne ved Store Stokkavatn som har protestert kraftigst, men alle brukere av Stavangers mest populære turområde har grunn til bekymring. Uroen bør deles av turgåere, joggere, syklister, svømmere, roere, speidere og alle som har glede av at Stavanger holder seg med et så storslått friluftsområde innenfor sine gamle kommunegrenser. For Stavanger golfklubb vil et eventuelt luftspenn gå direkte over banen, og ødelegge for det som er ett av Norges mest attraktive golfanlegg. I tillegg kan også den 40 mål store Tingbøskogen på Krossberg ryke hvis luftspennet settes opp. Ifølge Aftenbladet har kommunedirektøren også reagert på Statnetts søknad om å få bygge ny trafostasjon på Krossberg, som er endepunktet til den nye traseen. Alternative plasseringer, mer arealbesparende byggemåter og terrengtilpasning er blant innvendingene kommunedirektøren har til Statnetts planer, og konkluderer med at prosjektet ikke er modent for konsesjonssøknad.

Det er Lyse Elnett som er utbygger og NVE som godkjenner søknaden, mens Stavanger kommune må nøye seg med en uttalelse. Det interkommunalt eide Lyse Elnett og alle andre strømselskaper er pålagt av Stortinget at så kraftige anlegg som Ullandhaug-Stølaheia som hovedregel skal bygges som luftspenn. Sistnevnte foretrekkes blant annet av økonomiske årsaker. Både sjøkabel og luftkabel er mer kostbare løsninger enn luftspenn. Det er ikke grunn til å tro noe annet enn at Lyse Elnett gjør jobben sin og utreder alternativene til trasé enten det er i luften, i bakken eller i vatnet – mobiliseringen av kraftfulle protester må rettes mot Statnett og NVE.

Det blir feil å sette naturområder – som i stadig større grad fylles opp av høyspentmaster og vindturbiner – opp mot friluftsområder i urbane områder. Begge deler har sin verdi. For Store Stokkavatns del er verdien at området byr på naturmangfold og opplevelser midt i en by, og at alt dette er i gang- og sykkelavstand for titusener. Luftspenn ved Store Stokkavatn må være like uaktuelt som høyspentmaster ved Holmenkollen i Oslo eller Fløien i Bergen.Bjørn G. Sæbø

Bjørn G. Sæbø

Sjefredaktør i Dagsavisen Rogalands Avis