Rogalands Avis mener

Hei Hurdal, følg med på Nortura

Hvis Trygve Slagsvold Vedum trenger et eksempel på unødvendig sentralisering, bør han se bakover i egne rekker. Flytting av slakterijobber fra Forus til Tønsberg bør forene bonde og arbeider, Sp, Ap og LO til motstand.

Tillitsvalgt mener flere hundre arbeidsplasser står i fare hos Nortura Forus.
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det er mulig Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre er så langt nede i statsrådskabalene på spahotellet i Hurdal at nyhetsbildet flimrer forbi, men det som skjer på Norturas anlegg på Forus bør få dem til å tenke. Hva var det som forente Senterpartiet og Arbeiderpartiet i valgkampen? Jo, motstand mot sentralisering, ta hele Norge i bruk, forsvar for industriarbeidsplasser. Når slakterikonsernet Nortura etter alt å dømme flytter 70 arbeidsplasser fra skjæreanlegget på Forus til Tønsberg, har delegasjonene i Hurdal fått et strålende eksempel på nettopp sentralisering og avindustrialisering.

De tillitsvalgte frykter at flyttingen av 70 skjærere er begynnelsen på slutten for 400 slakteriarbeidsplasser på Forus. I tillegg ønsker Nortura å flytte skjæring fra Steinkjer til Tønsberg, det samme gjelder pølseproduksjonen på Forus. Det skal også være aktuelt å flytte ferskvareproduksjon til Rudshøgda ved Hamar.

Det er mye som skurrer ved Norturas framgangsmåte, blant annet liten vilje til å vise tallene bak beslutningen – som LOs regionråd i Rogaland har pekt på. Norturas overordnede plan går tydeligvis ut på å sentralisere mest mulig av virksomheten til Østlandet, samtidig som de åpenbart ser muligheter for å bruke verdifulle områder på Forus til andre ting enn industri. Ifølge Aftenbladet/E24 ba Nortura Stavanger kommune i fjor sommer om å få en ny områderegulering av tomten på Forus. Ordfører Kari Nessa Nordtun har avvist at det er aktuell politikk for dagens flertall å flytte jobber for å bygge boliger – et signal Nortura-ledelsen bør merke seg.

Kampen for Nortura-arbeidsplassene har pågått en stund, men antakelig passer det ledelsen godt at striden ikke brettes ut i valgkampen. Nortura er nemlig eid av 18.000 bønder gjennom et samvirke, og det ville nok ha vært en pinlig sak for bøndenes eget parti å se denne viljen til å flytte jobber i næringsmiddelindustrien fra landets viktigste matfylke til Østlandet. Sp har tidligere bekymret seg for kornsiloene i Stavanger og matvareberedskapen, og den samme bekymringen bør vel Trygve Slagsvold Vedums parti mobilisere for slakterier i Stavanger og Steinkjer?

Det er med andre ord mange som møter seg selv i døren hvis Nortura-jobbene flyttes fra en region der landbruk, landbruksrelatert industri og matfag er blant de viktigste satsingsområdene. Stavanger-regionen har sett slik sentralisering av næringsmiddelindustri før, som da Ringnes flyttet Tous bryggeri til Østlandet. For Norturas del vil det neppe være et økonomisk godt grep å se at kunder og leverandører i matfylket flytte over til lokale bedrifter.


Mer fra: Rogalands Avis mener