Rogalands Avis mener

Sikkerheten i Nav

Alle steiner må snus for å gjøre Nav-ansatte trygge på jobb. Dét innebærer mer enn flere vektere.

Nav
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Drapet på en Nav-ansatt i Bergen har rystet hele landet. Da en medarbeider i 50-årene ble knivdrept av en bruker og en annen ble skadd, fikk ansatte i Navs førstelinje nok en påminnelse om hvilken utsatt jobb de har. For åtte år siden ble en Nav-ansatt i Oslo drept av en bruker, og det kan selvsagt ikke være slik at noen av samfunnets viktigste hjelpere skal gå på jobb med fare for egne liv.

I dag er Nav-kontorene sikret med vektere, møbler er fastmonterte og det er gjerne to medarbeidere som stiller til møter. I prinsippet kan Nav-kontorene trappes opp til å bli festninger med sikkerhet som på flyplasser, men «Fort Nav» vil virke mot sin hensikt. Nav-direktør Hans Christian Holte understreket i flere intervjuer tirsdag at åpenheten må ivaretas. Det bygger verken tillit, troverdighet eller godt arbeidsmiljø ved å bygge – bokstavelig talt – murer rundt Nav-kontorene.

Nav-ansatte forvalter fellesskapets penger etter lover og regler politikerne lager. De kritiske situasjonene oppstår gjerne når en ansatt må gi en ustabil bruker dårlige nyheter om ytelser som ikke kan gis – uten at noen vet om dette er årsaken til tragedien i Bergen. Og det er gjerne her de samme politikerne bør sørge for at Nav er rustet til å ha en åpenhet mer enn i bare navnet. Har etaten god nok bemanning til at brukere kan møte den samme Nav-medarbeideren over tid, slik at et tillitsforhold kan opparbeides? Det er dessverre større grunn til å tro at Nav mangler ressurser – det vil si folk – til å bygge tillitsforhold over tid.

Arbeidsplasser i offentlig sektor er blitt utsatt for blinde kutt under regjeringen Solberg. Ifølge Norsk Tjenestemannslag har Nav mistet en halv milliard kroner siden innføringen av ABE-reformen i 2015, og fram til 2020. Dette tilsvarer 600 stillinger. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) ble innført for å trimme driften i statlige virksomheter og sørger for å kutte budsjettene deres med mellom 0,5 og 0,7 prosent årlig. Alle ønsker en effektiv offentlig sektor, men nedskjæringer i blinde som ABE står for, viser to negative sider ved den avtroppende regjeringen. Den ene er manglende evne til å prioritere. Kutt må være målrettede. Den andre negative siden er en sammenblanding av frykt for at kostnadene ved velferdstjenester eser ut, og nok ressurser til at folk kan gjøre jobben sin på en trygg måte. Å få flere fra stønad til arbeid er et felles mål, men da må apparatet som skal hjelpe med overgangen fra trygdet til skattebetaler være solid nok.

Norge er kommet svært langt i effektivisering av offentlig sektor, men det viktigste sikkerhetstiltaket for Nav-ansatte er at de har tid og rom til å gjøre jobben sin, snakke med brukerne og få anledning til å forklare vanskelige vedtak.

Bjørn G. Sæbø

Bjørn G. Sæbø

Sjefredaktør i Dagsavisen Rogalands Avis