Rogalands Avis mener

Sykkelbru og Buøy-ferje

Båt til Buøy høres ut som nostalgi. Og bru over til øynå har vi jo allerede. Kan det være at Hundvåg-politikerne likevel har et godt forslag?

Daglig leder Espen Opsanger i Buøy Invest og Kari Raustein (H) i Hundvåg kommunedelsutvalg er blant de som ønsker shuttlebåt og senere sykkelbru fra Buøy til sentrum av Stavanger.
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Stavanger-folk i godt voksen alder har minner om «Buøy 1», «Ragnar», «Trippen» og andre småferjer som gikk fra Stavanger sentrum til Engøy, andre byøyer – for ikke å glemme «Majoren» som fartet til Buøy helt til Bybrua åpnet i 1978. Det er likevel ikke nostalgien som tok kommunedelspolitikerne på Hundvåg da de nylig sa sitt – enstemmig – i en sak om mobilitet og tiltak for mer miljøvennlig transport. Ved siden av å ønske en shuttlebåt foreslår politikerne også å etablere en sykkelbru fra Buøy og over til Oljemuseet.

Utenom sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes er de dristige ideene om samferdsel i regionen stort sett forbeholdt privatbiler – i tillegg til mastodontprosjektet og den uendelig forsinkede bussveien. Eiganestunnelen går fra sør til nord i Stavanger, Hundvågtunnelen krysser fjorden og er blitt en ny trafikkåre, og Ryfast forbinder fastlandet med Ryfylke. Det kan gjerne være lurt å tenke som 70-årsjubilanten og dikteren Gunnar Roalkvam uttrykker det; at «smått e’ godt»? Det kommunedelspolitikerne foreslår er ikke et nytt gigaprosjekt, men må i hvert fall sees på som et konstruktivt forslag for å håndtere utbyggingen på øyene. Tidligere denne uken vendte kommunestyret tommelen ned Byhaugtunnelen som sykkeltunnel, uten engang å utrede saken. For å løse åpenbare klima- og miljøproblemer og ikke minst innfri Stavangers skyhøye mål på området, må politikerne bli dristigere. Forslaget fra Hundvåg kan være et slikt dristig prosjekt lokalpolitikken trenger.

Det naturlige motspørsmålet er hvor mye samferdsel Hundvåg og øyene egentlig trenger. Hundvågtunnelen ble blant annet bygget for å avlaste en kommunedel som i dag har 13.000 innbyggere, men i løpet av få år skal befolkningen øke med 3000. Byggingen av første byggetrinn på Atlanteren er i gang, og i dette området kommer det om lag 880 nye boliger. Høyres Kari Raustein har også et poeng når hun peker på at Hundvågtunnelen sluser biltrafikken ut på motorveien og vekk fra Stavanger sentrum, mens den vær- og vindutsatte Bybrua ikke akkurat oppmuntrer til sykling. Og fastlandssiddiser har for lengst oppdaget attraktive turområder som Lundsneset og Trollskogen.

En sykkelbru med vippemekanisme og kanskje en elektrisk shuttlebåt over til Buøy, kan gjøre byøyene både mer miljøvennlige og mer attraktive. Tanken om alternativer til tunnel og Bybrua er heller ikke ny. I 2012 var eiendomsselskapet Pynteneset AS så lei av å vente på tunneler at de foreslo båttransport, mens det i 2021 er Buøy Invest som er villig til å støtte en sykkelbruforbindelse med 20 millioner kroner.


Bjørn G. Sæbø

Bjørn G. Sæbø

Sjefredaktør i Dagsavisen Rogalands Avis