Rogalands Avis mener

Trøbbel i tunnelen

Byhaugtunnelen blir ikke bilfri. Det var som ventet, men politikerne må fortsette å utfordre bilens plass øverst i trafikkhierarkiet.

Håkon Fossmark
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det var en av sommerens store lokalpolitiske overraskelser da Høyre og Ap kastet seg på hjul etter Miljøpartiet De Grønne og Venstre i kravet om å gjøre Byhaugtunnelen om til sykkeltunnel. De to miljøpartiene hadde på sin side lånt ideen fra Syklistforeningen i Rogaland, og mandag tok MDG-politikeren Håkon Fossmark opp tunnelspørsmålet i en interpellasjon i kommunestyret. Det hører – ikke overraskende – med til historien at både Høyres gruppeleder John Peter Hernes og Aps gruppeleder Dag Mossige tok forbehold om behandling i partigruppene sine.

Tanken er besnærende. Byen har jo allerede fått en nord-sør-forbindelse med motorveistandard i Eiganestunnelen, i tillegg til Misjonsveien, Randabergveien og Tastagata. Hvor mange veier trengs det egentlig for å få bilene fra nord til sør og motsatt i Stavanger når det er bygget en tunnel til 3,5 milliarder kroner? Nå må det vel være syklistenes tur? Hvis ikke klimamålene lokalt, nasjonalt og internasjonalt skal bli stående som tomme ord, er det nødvendig å utfordre dogmet som sier at bilen har forrangen. Det er i det bildet det brukes store penger på en sykkelstamvei mellom Stavanger og Sandnes. Denne satsingen møter motbør fra både Facebook-troll og aviskommentatorer i andre landsdeler, men utbyggingen er nødvendig for å prøve å nå nullvekstmålet i biltrafikken og for å koble sammen sammenhengende sykkelveier.

Bilfri tunnel gjennom Byhaugen var en god og nødvendig interpellasjon å stille. Det må ikke være slik at politikere utvikler angst for å ta opp ideer slik Fossmark gjorde fordi støyen fra kommentarfelt og andre politikere blir så massiv. Kommunestyret sa nei mot stemmene til MDG, SV og Venstre i tillegg til den uavhengige representanten Christian Wedler. Det er lett å se at bilister fra Madla og Stokka får en drøy omvei hvis de skal nordover i retning Tasta, og enda verre ville konsekvensene ha vært hvis store deler av denne trafikken skulle ha gått gjennom Misjonsveien og Randabergveien, i et område der mange skolebarn ferdes. Det er også vektige argumenter at Byhaugtunnelen er ment som en avlastningstunnel for Eiganestunnelen og rustes opp for 110 millioner kroner.

Når både Aps og Høyres topper tydeligvis hadde sans for den besnærende sykkelideen inntil de ble bremset; hvorfor bestilte de ikke i det minste en utredning, som veteranen Olav T. Laake foreslo? Byhaugtunnelen er stengt for tiden, slik at det er lett å lage tellinger i utsatte områder. Det er fullt mulig at sykkeltunnel gjennom Byhaugen er en dårlig idé, men hvorfor ikke bruke anledningen til å søke kunnskap, eller til og med gi tunnelen ett års prøvetid som sykkeltunnel?Bjørn G. Sæbø

Bjørn G. Sæbø

Sjefredaktør i Dagsavisen Rogalands Avis