Rogalands Avis mener

Her er Mímir-effekten

Kvar er Mímir-effekten? spurte nylig valgforsker Svein Tuastad. Svaret er klart: I Stavanger.

Ikke helt Mussolini på balkongen, men Mímir Kristjánsson hadde tilhørerne i sin hule hånd. 11 ganger på en og samme dag.
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Statsviter og førsteamanuensis Svein Tuastad etterlyste nylig Mímir-effekten i sin kommentarspalte i Aftenbladet, der han i likhet med mange andre lurer på hvorfor Rødt ikke går mer fram i Rogaland. Nasjonalt har Rødt ligget på mellom 5 og 6 prosent i det siste, mens tallene for Rogaland på NRKs og Aftenbladets målinger har ligget på mellom 3 og 4 prosent. Nå har trolig Tuastad fått svaret, og det i en meningsmåling Sentio Research Norge har gjort på bestilling fra Høyre, Venstre, KrF, Pensjonistpartiet og Frp i Stavanger.

Mímir-effekten slik vi så den i lokalvalget i 2019 har vist seg å være holdbar. På Sentio-målingen får Rødt 6 prosent i Stavanger – og gjør dermed et kjempehopp fra valgresultatet på 1,8 prosent i 2017. Selv om advarslene mot Rødt har haglet fra Høyre og Civita nasjonalt, og lokalpolitikeren Mímir Kristjánsson har fått så ørene flagrer fra Stavanger Høyre for sin motstand mot cruiseskip i Vågen og Aker BP-kontor i Paradis, beholder Stokka-karen appellen. For Høyre og Frp er det gjerne et tankekors fram mot lokalvalget at skremmetaktikk virker dårlig. Velgerne ser jo at Stavanger fremdeles virker selv om Rødt og MDG sitter i posisjon.

Det er en kjensgjerning at saker teller mer enn personer i valg, men for Rødt og SV har det nok stor betydning at både klima og ulikhet er blitt de to store sakene så langt i valgkampen, mens MDG som er mer av et ensaksparti, også scorer stort på sine ultimative holdninger.

Stavanger er som kjent ikke Rogaland, for på Poll of poll-gjennomsnitt av målinger brutt ned på fylket, ligger Rødt på 2,5 prosent. Partiet ytterst til venstre må i hvert fall ha mellom 4,5 og 5 prosent for å få et distriktsmandat her fra fylket. Mímir-effekten er med andre ord stavangersk og Stavanger er likere de andre storbyene enn oljå skulle tilsi. Sentio-målingen viser også at Stavanger er blitt blåere etter at Folkeaksjonen nei til mer bompenger forsvant under meningsmålernes radarer, men ikke minst viser målingen at klimasaken treffer velgerne. Miljøpartiet De Grønne går fra 3,6 i 2017-valget til 5,7 prosent, SV fra 5,7 til 7,5 og Venstre opp til 6,9 fra 5,1 prosent. Sammenlignet med landet under ett ligger Høyre bedre an i Stavanger med sine 27,1 prosent, og nedgangen på 4 prosentpoeng er den samme for Ap. Sistnevnte får 22,2 prosent på den siste målingen. Det er også verdt å merke seg at Frp fremdeles står ganske sterkt i Stavanger med 11,4 prosent – en nedgang fra 2017-valget, men over landssnittet.

Mer fra: Rogalands Avis mener