Rogalands Avis mener

Kritisk for lærlinger

For hvem vet hvilken gang slås det alarm om mangel på læreplasser. Hva skal til? Bønn, pisk eller gulrøtter?

Marianne Chesak
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Fiskeren, industribyggeren og milliardæren Kjell Inge Røkke har sagt og gjort mye rart opp gjennom tiårene, men en av de klokeste analysene hans inneholdt en analyse av årsaken til norsk næringslivs suksesser. Fagarbeideren – kvinnen eller mannen som har lært seg et praktisk yrke, tatt fagbrev og gjerne videreutdannet seg etter noen år i jobb – er ifølge Røkke en av styrkene ved det norske systemet.

Derfor er det ille at til og med det næringsvennlige og framoverlente fylket Rogaland i skrivende stund har 346 lærlinger som går rundt uten læreplass like etter oppstart av skoleåret. I Stavanger mangler 81 lærlinger plass, i Sandnes 62 og Haugesund 41. Det er ikke det at gode krefter ikke prøver å tilrettelegge, oppmuntre og dytte på der de de kan. Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) er på ballen og har bedt alle ordførerne i Rogaland om å ta i et tak for å finne læreplasser.

Paradokset er at mangelen på plasser oppstår i et fylke som er i norgestoppen i yrkesfag og lærebedrifter, og 80 prosent av elevene på de yrkesfaglige programmene blir lærlinger ute i en bedrift eller virksomhet. Enda et parakoks: Ifølge NHO Rogland mangler seks av ti bedrifter relevant kompetanse. Det er en stor etterspørsel etter flinke folk.

Men flinke folk spretter ikke opp av seg selv. De må finnes, tilføres kunnskap og jobbe i et miljø som skjønner at en ungdom i slutten av tenårene ikke er et fiks, ferdig menneske. I fotballen snakkes det mye om overgangen fra junior til senior, der måte den indre motivasjonen og evnen til å stå i utfordringene teller med. Spilleren – eller tømrerlærlingen – som ikke er helt tørr bak ørene i 18-årsalderen, kan gjerne være av typen som blomstrer sent og må få noen sjanser. Det kan jo være at en del bedrifter og virksomheter også har stirret seg blinde på de mest opplagte talentene og gjerne bør ta høyde for at noen er «late bloomers»? Spesielt innenfor helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget mangler det læreplasser. Dette er betenkelig all den tid spesielt helsevesenet mangler fagfolk. Her må både sykehjemseiere som kommunene og sykehuseiere som staten sjekke hvor det svikter.

I den andre enden risikerer vi at noen av de 346 som pr. i dag mangler læreplass, dropper ut av videregående skole og ramler inn i utenforskapet. For både bedrifter og offentlige virksomheter må rekruttering være en del av et kontinuerlig personalarbeid, men det er også viktig å understreke samfunnsansvaret arbeidsgivere har. En del av den norske suksessmodellen Røkke pekte på, dreier seg om å gi hverandre muligheter.


Bjørn G. Sæbø

Bjørn G. Sæbø

Sjefredaktør i Dagsavisen Rogalands Avis