Rogalands Avis mener

Gladsaker fra Gladmat

Folkefesten får vi ta et annet år. Det viktigste er kanskje å framheve lokale matprodusenter.

Lise Brunborg
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

For andre år på rad er det en koronatilpasset Gladmatfestival på gang i Stavanger. Smittevernhensyn tillater ikke at 200.000 pakker seg sammen i grillosen rundt Vågen. Derfor er festivalfolket spredt i Gladmat-kohorter på Torget, Nytorget og i Ledaalparken. Korona er noe herk, men utfordrer også Gladmat-ledelsen til å tenke nytt og utvikle måten å arrangere matfestival på. Det viktigste er kanskje – utover at folk møtes på smitteforsvarlig vis – at de lokale matprodusentene får sin plass i rampelyset.

I år gikk Matkulturprisen som Chain de Rotisseurs og Gladmat deler ut, til Stavanger Ysteris Lise Brunborg. At det i det hele tatt ligger et ysteri i superurbane omgivelser på Storhaug, kan høres ut som et paradoks, men er et velsmakende utslag av matkulturen som har slått rot i regionen de siste årene. Melken leveres fra en økologisk Randaberg-gård, ystes i hipster-vennlige omgivelser på Stavanger Øst, og osten hylles av stjernekokker som Sven Erik Renaa. Brunborg har mastergrad i ysting og får også prisen fordi hun er en dyktig kunnskapsformidler og kunnskapsdeler – og ikke minst hedres hun fordi Stavanger Ysteri lager en av verdens beste blåmuggoster.

Den til enhver tid utøvde landbrukspolitikk møtes sjeldent av varme tanker fra bønder som er misfornøyde med jordbruksoppgjøret – ofte med god grunn – og forbrukere som er mer opptatt av de laveste prisene enn de beste råvarene. Det har pågått en gradvis omlegging i noen tiår for å vri overføringene i mer miljøriktig og mindre arealintensiv retning, slik at kvalitet stadig oftere teller mer enn kvalitet. Det er jo en langt bedre idé at den økologiske melken fra Leikvoll gård blir til blåmuggosten Fønix, enn at den inngår som en del av melkeoverskuddet.

Mulighetene for å levere direkte fra gård til ysteri og deretter til lokale butikker og restauranter, bidrar både til å styrke økonomien i jordbruket samtidig som regionens kokkestjerner får bedre råvarer å jobbe med. Stavanger-området har en kjøpekraftig og matinteressert befolkning, og når produsenter, restauranter og forbrukere knyttes sammen – ja da gjør Gladmatfestivalen en viktig jobb.

Halvannet år med koronapandemi har vist oss sårbarhetene i samfunnet, spesielt i næringer der folk møter folk fysisk. Restaurantbransjen, utelivet og reiselivet er som kjent hardt rammet, ansatte har vært permittert eller sluttet, og flinke fagfolk har gått uten jobb. Sånn sett er det lett å slutte seg til Erna Solbergs oppfordring om å komme seg ut (vel å merke med en meters avstand) og smake på det kokkene lager av det bøndene leverer.

Mer fra: Rogalands Avis mener