Rogalands Avis mener

I livsfare bak rattet

Sjåførenes sikkerhet må inn som et anbudskrav neste gang Kolumbus skal inngå avtaler.

Knut Arild Hareide
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Som personbilsjåfører er vi blitt vant til stadig bedre sikkerhet. Bilene konstrueres slik at kreftene ved en kollisjon fordeles bedre, og airbag, sikkerhetsbelte og smarte, digitale løsninger gjør at sikkerheten i en 2021-bil er noe helt annet enn tilsvarende i en 1981-bil. I bussjåførenes hverdag ser utviklingen ut til å gå i revers. Det er rystende å lese FriFagbevegelses reportasje om bussjåførenes arbeidshverdag, der de gjerne kjører farkoster på 19 tonn – og sitter så å si bak tynt blikk i fronten og dashbordet. Tre dødsulykker de siste årene knyttes til bussenes manglende sikring av sjåfører. I 2017 omkom en sjåfør etter at to busser frontkolliderte på glatt føre. Begge kjøretøy holdt så vidt 30 km/t.

Det er en selvfølge at HMS er innbakt når kommuner, fylkeskommuner og stat henter inn anbud. At det hentes inn busser der noen millimeter plast og glassfiber er den eneste beskyttelsen for sjåførene, høres ut som en gåte, men er det ikke. Svaret ligger i økonomi og EØS. I et svar til stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) framholder samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) at Norge ikke kan ha egne kjøretøytekniske krav. Med andre ord: EU har ikke spesielle krav til frontbeskyttelse i buss – som igjen betyr at Norge heller ikke krever slik beskyttelse. I svaret til Myrli skriver Hareide også at Vegvesenet i samarbeid med Samferdselsdepartementet skal ha ekstra beskyttelse som et løyvekrav, men at en slik bestemmelse vil gjøre bussene dyrere. Det er også tvilsomt å peke på EØS og slå seg til ro med svekket sjåførsikkerhet. Myrli peker på at det er mulig innenfor EØS-avtalen å stille strengere nasjonale krav til miljø og sikkerhet.

Mens Knut Arild Hareide ikke akkurat er framoverlent når han blir spurt om bussjåførenes sikkerhet, tas det heldigvis lokale initiativ. Overfor RA bekrefter Kolumbus at selskapet vil kreve kollisjonsbeskyttelse i alle framtidige anbud. Noen busser får slik beskyttelse til neste år, mens kravet forhåpentligvis vil gjelde i neste anbudsrunde, som er tidligst i 2024. Verken fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) eller Alexander Rügert-Raustein (MDG), leder i fylkessamferdselsutvalget, var kjent med problemstillingen rundt sjåførsikkerheten da RA var i kontakt med dem onsdag.

I Norge har vi en visjon om null trafikkdrepte, men visjoner som ikke følges opp av handling er verdiløse. Vi har også en virkelighet der klimahensyn skal få flere av oss til å reise kollektivt, men da er det absurd hvis dette skjer på bekostning av bussjåfører liv og helse.

Bjørn G. Sæbø

Bjørn G. Sæbø

Sjefredaktør i Dagsavisen Rogalands Avis