Rogalands Avis mener

Knebling av debatten. Virkelig?

Flertallet i Stavanger kommunestyre ønsker bedre debattkultur. Det gjør de ved å behandle et politisk forum som et kommentarfelt.

Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap), håper massevaksineringen kan være et lys i enden av tunnelen, men minner om at innbyggerne i kommunen fortsatt må følge råd og tiltak.
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Politiske vedtak uten utredninger og saksforberedelser kan ofte havne på ville veier. Byråkratiets rolle i demokratiet er å sørge for at alle sider av en sak blir belyst slik at politikerne kan ha solide grunnlag for sine vedtak. Mandagens vedtak om å droppe replikker i kommunestyremøtet – heldigvis som et prøveprosjekt – må ha vært et slikt påfunn. At forslaget fra Eirik Faret Sakariassen (SV) ble vedtatt fordi kommunestyredebattene har fungert bra på Teams, slik Aftenbladet omtaler saken, er å begynne i helt feil ende. Kommentarer på Facebook kan fjernes, mens replikker på et politisk møte er et demokratisk verktøy for å klargjøre standpunkt. De kan ikke fjernes.

Debattklimaet i Stavanger kommunestyre er blitt hardere, ja visst, men sammenlignet med hva? I Leif Johan Sevlands perioder som ordfører var pragmatismen stor og skillelinjene vanskelige å få øye på, rett og slett fordi Ap i større eller mindre grad var en del av et samarbeid. Aps kursendring innebar at partiet skulle profilere egne saker i større grad og melde seg på som ordførerparti. Ikke overraskende har dette ført til tydeligere skillelinjer i Stavanger-politikken. Legg på polariserende enkeltsaker – og oppskriften på et hardere politisk klima er gitt.

Debatt i et politisk forum som kommunestyresalen eller stortingssalen skal ideelt sett tydeliggjøre politikernes valg. At et innlegg i et kommunestyremøte følges opp av replikker, er en del av argumentasjonen og motargumentasjonen som er en forutsetning for politikken. Både på Stortinget og i kommunepolitikken er slike ordskifter regulert, både når det gjelder lengden for innlegg og replikker. En god leder av kommunestyremøtene – slik Stavanger har i ordfører Kari Nessa Nordtun – sørger for god flyt og god tone ved å holde tiden og ikke minst slå ned på språkbruk.

Alt kan ikke klubbes. I likhet med sosiale medier kan også replikker fra en talerstol misbrukes. Hvert møte har eksempler på politikere som tar ordet for å sende en hilsen hjem, og innimellom oppstår det utslag av hersketeknikk. Stråmannsargumentasjon og usaklige personangrep forekommer, men løses slikt ved å rive vekk muligheten for replikk som et element i debatten? Enda et problem ved debatten om kommunestyredebatten er mangelen på konkrete eksempler, slik at det er vanskelig for velgerne å forstå hvorfor mandagens flertall måtte kneble seg selv.

Det må være opp til partienes gruppeledere å sørge for at debattnivået er innenfor. Kunsten å skille mellom sak og person er alltid vanskelig, men aldri umulig.