Rogalands Avis mener

Gatenavn og identitet

Per Fugelli bør få en egen gate oppkalt etter seg i hjembyen. Det bør sannelig Odlaug Kristiansen også få.

Odlaug Kristiansen
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Gatenavnutvalget er ikke det kommunale organet som har sterkest søkelys på seg, men som forvaltere av lokal identitet og historie gjør utvalget en jobb som bør følges nøye. Å dele ut nye gatenavn tilhører sjeldenhetene. Vanligvis er en slik tildeling noe som skjer mellom én og fire ganger i året, der navnene kan hentes ut fra en liste som pr. i dag teller 22 ulike navn.

Heldigvis har Stavanger-politikerne unngått å gå i Bergens identitetspolitiske felle. Der oppe mellom fjellene har byrådet vedtatt at ingen nye gater, plasser eller kommunale anlegg i byen skal få mannlige navn før kjønnsbalansen er jevnet ut. Overført til stavangerske forhold ville det altså tatt flere hundre år før for eksempel samfunnsmedisineren og riksoraklet Per Fugelli fikk en gate oppkalt etter seg. I Stavanger er kjønn foreløpig ikke blitt en del av navnedebatten, men listen over aktuelle navn understreker at lokalpolitikerne bør ta kjønnsaspektet på større alvor. Av 22 navn – der navn på vennskapsbyene Nablus og Antsirabe, Ekofisk og Gassverket er blant forslagene – figurerer det 15 menn og tre kvinner det trolig vil gå over 20 år før de pryder gate- og veiskilt.

Odlaug Kristiansen (1909–1990) var en av foregangskvinnene for likestilling i det forrige århundret, var aktiv i kvinnebevegelsen, ble Stavangers første varaordfører og var også vararepresentant for Ap på Stortinget i en periode. I utvalgets arkiv er Bigge Wyller – den første kvinnelige lederen av Kunstforeningen og en ildsjel i kunstmiljøet – ett av de andre kvinnenavnene. Det er åpenbart at Stavanger-politikerne – som ledes av en kvinnelig ordfører og en kvinnelig varaordfører – må sette i gang et arbeid for å få inn flere kvinner på listen over gode kandidater til gatenavn.

Både Christian Wedler (uavhengig) og Frode Myrhol (FNB) har pekt på andre historiske glipptak i tildelingen av gatenavn, der behandlingen av tidligere ordfører Leif Larsen (Ap) er den mest historieløse. Stavangers ordfører fra 1968 til 1971 har havnet i skyggen av Arne Rettedal når æren for arbeidet med å gjøre Stavanger til Norges oljehovedstad skal tildeles, men Larsen innsats for å få Oljedirektoratet og Statoil her til byen regnes som svært viktig. Arne Rettedal har fått sin velfortjente gate i nærheten av rådhuset, og nå får omsider Leif Larsen sin gate ved det nye sykehuset på Ullandhaug.Bjørn G. Sæbø

Bjørn G. Sæbø

Sjefredaktør i Dagsavisen Rogalands Avis