Rogalands Avis mener

Sovende sykkel-paragraf

Norge mangler god nok infrastruktur for syklister. Hjelper det da å straffe syklistene?

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

De fleste teknologiske sprang følges opp av en eller annen form for regulering. Det var en fordel å bli enige om høyrekjøring (selv om noen land gikk egne veier også der) da bilen ble introdusert, og standarder og reguleringer er sivilisatoriske grep for å unngå at det er opp til hver enkelt å tolke kjøreretning eller betydningen av rødt lys. Til å være et land som til og med regulerer tilgangen til rumpetroll, er Norge forbausende slepphendt i reguleringen som gjelder farkoster på to hjul.

Miksen av syklende og gående på fortauene er bortimot et særnorsk fenomen, men hadde lenge sin forklaring i mangel på separate sykkelstier i et land der verken topografi, geografi eller klima tilsier sykling på dansk eller nederlandsk nivå. Den klima-motiverte sykkelsatsingen i storbyene, innføringen av elsykler som et reelt alternativ til både bil og kollektivtransport, endret dette bildet. Og sist, men ikke minst irriterende, har elsparkesyklene gjort de korte reisene i byene til en lek. Å gå ut på gaten, finne en elektrisk dings med to hjul som kan plasseres hvor som helst, er en strålende tanke.

Aberet er at innføringen av den nye teknologien skjedde under en regjering som synes det er greit å la enkelte ting flyte, som for eksempel trafikkregulering – som ikke gjøres av andre grunner enn å unngå at folk kjører på hverandre. Mens Stavanger-politikerne og -administrasjonen har greid å innføre avtaler med utleierne av elsparkesykler, har anarkiet i Oslo ført til at regjeringen ved samferdselsminister Knut Arild Hareide har beina slepende etter seg når det nye trafikkbildet skal møtes med reguleringer.

Det er mange eksempler på at mangelen på skille mellom fotgjengere og syklister og elsparkesyklister på fortauene skaper skader og problemer, men hvordan dette skal håndheves ved å sette fartsgrensen til 6 km/t, vet ikke engang politiet svarer på. Som seksjonsleder Rune Svensen i Sør-Vest politidistrikt peker på er det neppe meningen at en 16-åring som kjører 17 km/t på et fortau skal få et like høyt forelegg som en bussjåfør som kjører 11 km/t for fort i 30-sonen. Hvordan politiet skal håndheve en lovpresisering som sier at syklister bryter loven når de kjører i gangfart, er så juss at det ikke er grunn til å tro noe annet enn at regelen blir av typen sovende. De fleste som har prøvd å sykle vet også at 6 km/t er så å si stillestående.

Hvis det er råtasser på elsparkesykler Knut Arild Hareide vil til livs, bør han sørge for en paragraf som ikke gjør hverdagssyklister til lovbrytere.