Rogalands Avis mener

Penger til fjells

Norsk natur er for alle, men er det OK at vi betaler for å komme oss til Preikestolen eller Trolltunga?

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

«Allemannsretten gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark i Norge. Rettigheten er et gratis fellesgode som er en del av den norske kulturarven», heter det på regjeringens hjemmeside. Det er denne selvfølgelige muligheten til å gå hvor vi vil i naturen som kommer under press når svært mange vil bruke allemannsretten samtidig. Konflikten har dukket opp igjen ved at parkeringsavgiften ved Trolltunga i Ullensvang kommune er utfordret fordi den kan være i strid med friluftsloven. Mens det koster 500 kroner å parkere ved Trolltunga er prisen ved vårt lokale nasjonalikon, Preikestolen, 250 kroner.

Der Trolltunga er ny som turistattraksjon, har rogalendinger trasket opp til Preikestolen i tiår etter tiår. Det er kombinasjonen av aktiv satsing på turisme, massiv markedsføring gjennom både reklamesnutter og spillefilmer i kombinasjon med sosiale medier, at platået over Lysefjorden er blitt en turistmaskin. Og mens vi innfødte har vært vant til å traske gjennom ur og kratt, er stien opp til Preikestolen tilrettelagt på en helt annen måte i dag. Trapper bygd opp av sherpaer, muligheter for å komme noenlunde tørrskodd over myr og nødbu er tiltakene som finansieres gjennom parkeringsavgiften. Alternativet ville trolig ha vært parkeringskaos og langt flere redningsaksjoner. Spesielt for den harde turen til Trolltunga, men også for Preikestolen er det klokt å møte eksplosjonen i turisme med økt sikkerhet – som må finansieres på en eller annen måte.

Balansegangen mellom den turismen som slipper til flere enn fjellvante nordmenn, allemannsretten, sikkerhet og også arbeidsplasser i distriktskommuner, er en vanskelig øvelse. Det er fullt forståelig at Strand og Ullensvang ønsker at tilreisende turister legger igjen kroner i sine kommuner, samtidig som man må unngå situasjoner som i Nordkapp, der en hotellkjede krevde betaling av besøkende. Selskapet som tilrettelegger rundt Trolltunga prøver å gå klar ved å legge bompenger på den private Skjeggedalsveien i kombinasjon med parkeringsavgift, mens Stiftelsen Preikestolen følger spent med på utviklingen.

Det bør være mulig å sørge for at tiltak som går på tilrettelegging av sikkerhet og en nøktern form for tilbud til turister er innenfor, samtidig som trekkes klare grenser overfor allemannsretten og gratisprinsippet. Næringsminister Iselin Nybø har varslet at det skal nedsettes et offentlig utvalg som skal se på rammevilkårene for bruk av naturen, og det er åpenbart at avklaringer trengs.

Bjørn G. Sæbø

Sjefredaktør i Dagsavisen Rogalands Avis