Rogalands Avis mener

Trelast vs. matjord

Landbruksminister Olaug Bollestad taler for døve lokalpolitikere. Matjordvernet er så tynt at det ikke engang tåler møtet med en trelasthandel.

d
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det er ikke mange dagene siden Olaug Bollestad var frampå og snakket om at et nytt jordvernmål på 3000 dekar pr. år er både ambisiøst og realistisk. Selv om KrF-statsråden har svart belte i å snakke på inn- og utpust, kommer hun til kort når matjorden stilles opp mot batterifabrikk og datasenter, som i Time. Eller byggevarehandel, som på Revheim i Stavanger.

Mandag vedtok kommunestyret å gi grønt lys til at Obs Bygg får reise en ny byggevarehandel i Krossbergveien. Området er omgitt av jordbruksjord, og til tross for at jordvernet hadde sine talspersoner i Sp, Venstre, KrF og Miljøpartiet De Grønne, vant hensynet til boliger, trelasthandel, arbeidsplasser og alle de andre argumentene som fort lar seg stable opp i saker som involverer matjord.

Kommunestyrets flertall følte seg bundet på hender og føtter da spørsmålet om Obs Bygg kom på møteplanen. Etablering av byggevarehandelen i Krossbergveien er en forutsetning for utbyggingen som er på trappene på Revheim, og tomten det er snakk om ble omregulert til næringsformål for seks år siden. Dagens byggevarehandel i Treskeveien like ved International School of Stavanger, må vike til fordel for utbyggingen.

Hensynet til arbeidsplasser skal veie svært tungt, og det er da også forskjell på arbeidsplasser som allerede er godt etablerte og de luftige visjonene om nye datasenter-jobber. Men: Da må det neste spørsmålet være hvor vanskelig det er å finne nye stillinger for dagens ansatte i byggevarehandelen på Revheim? Er dette vanskeligere enn å erstatte matjord? Enda et kritisk spørsmål er hvor knappheten ligger. Er det knapphet på matjord eller knapphet på trelastforretninger? Svaret er åpenbart, og selv om det er mange gode argumenter for at en stor kommunedel med over 20.000 innbyggere trenger en egen butikk for plank og verktøy, er veien kort til byggevarebutikker både i Randaberg og andre steder i Stavanger. Spesielt Aps argumenter for kortreist trelast er av den sterkt vikarierende sorten.

Senterpartiet er det nest mektigste partiet i flertallskoalisjonen med sin varaordfører, og for Dagny Sunnanå Hausken må tapet i kommunestyret være merkbart. For et offensivt Sp er det nødvendig å vise at partiet også stråler i storbyer som Stavanger, der partiet før kommunesammenslåingen vanligvis fikk inn én representant. Nå sitter Sp med makten i landets fjerde største by og en betydelig jordbrukskommune – uten å bli hørt når en så viktig sak om matjorden står på dagsorden. Denslags er en dårlig inngang på en valgkamp.


Bjørn G. Sæbø

Bjørn G. Sæbø

Sjefredaktør i Dagsavisen Rogalands Avis