Rogalands Avis mener

Guri Melby i revers

Hvorfor tok det Guri Melby så mange måneder å innse at det ville vært håpløst å holde muntlige eksamener?

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det er en god egenskap av politikere og andre mennesker med makt å ombestemme seg. «Beklager, jeg tok feil. Vi gjør heller som dere foreslo,» er setninger som kunne ha vært sagt oftere. Det er bra at Guri Melby (V) satte inn reversen og rygget vekk fra standpunktet om at muntlige eksamener på videregående skole skulle avholdes nesten uansett, men måten kunnskapsministeren har håndtert saken på vitner heller om febrilske forsøk på å redde ansikt. Eller «kunnskapsgrunnlag», som det også heter.

Torsdag fant kunnskapsministeren ut at kunnskapsgrunnlaget rundt muntlige eksamener hadde «endret seg». Hvor mye som endret seg siden den samme statsråden onsdag uttalte «det er bare hvis smittevernhensyn tilsier at eksamen kan avlyses», og la også til muligheten for lærerstreik. Hun har også vist til møtet hun hadde med fylkesordførerne tirsdag – der Marianne Chesak (Ap) har vært klar og tydelig i krav om avlysning – som en del av «faktagrunnlaget». Melby ba om informasjon om hvor mange elever og lærere som var i karantene og hvor mange skoler som er på rødt nivå. Forskjellene er så store at Melby kunne la seg påvirke av tallenes tale.

Det er mange måter å ombestemme seg på, men å ombestemme seg etter en slik oppvisning i stahet, er lite troverdig. Antallet lærere og elever i karantene og antallet skoler som er på rødt nivå, er informasjon Melby kan få uten å ta veien om et møte med fylkesordførerne. Som skoleeiere har også fylkeskommunene vært svært tydelige en god stund, blant annet via opplæringssjefene i fylkene. Diskusjonen rundt muntlig har gått siden skriftlig eksamen ble avlyst i februar. Fagfolk som en kunnskapsminister bør lytte nøye til har advart mot muntlig, slik Utdanningsdirektoratet har gjort overfor Kunnskapsdepartementet. Det er lett å slå fast at Guri Melby for lenge siden burde ha roet ned elever og lærere med beskjed om at muntlig er avlyst.

2002-kullet som nå skal gå ut av tredje klasse i videregående, kan komme til å slite med læringsmessige senskader i årevis. De er en generasjon som har fått halve videregående-utdanningen sin forstyrret og delvis ødelagt av en pandemi. Blant de mange tingene korona-perioden har lært oss, er at digital undervisning er en dårlig erstatning for fysisk klasseromsundervisning. For videregåendeelever og -lærere er det opplagt langt bedre å gjøre det beste ut av de siste undervisningsdagene fram mot avslutningen i midten av juni, framfor å ha en muntlig eksamen hengende over seg.

Bjørn G. Sæbø

Sjefredaktør i Dagsavisen Rogalands Avis