Rogalands Avis mener

Finnøybuer skal fram

Er det innenfor å subisidiere Finnøy-ungdom slik at de kommer seg hjem i helgene?

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

1. januar 2020 vokste Stavanger fra å være en kommune der ytterpunktene raskt kunne nås på noen minutter i bil, til å bli en stor distriktskommune. Hybriden storby og landkommune har fått noen sære utslag. Bydeler er blitt det tungekrøllende kommunedeler og bystyret heter nå kommunestyre. En annen og synligere nøtt å knekke er hvordan befolkningen i de tidligere øykommunene ikke bare skal innlemmes i storkommunen som skattebetalere, men også se at de får noe igjen for kommunesammenslåingen. Slike forslag bør være gjennomtenkte og inkluderende.

Hjem for en 50-lapp er Stavanger kommunes og Kolumbus’ forsøk på å gjøre det lettere for unge mennesker mellom 16 og 24 år å ta turen fra Finnøy eller Talgje til Stavanger sentrum. Prosjektet er av typen prøve-, og skal kartlegge om det er et behov for kollektivtransport mellom Stavangers nyeste byøyer og kommunens mest sentrale område. I dag går siste båt til Judaberg klokken 23.00, og er ikke tilpasset konsert- eller restauranttider for finnøybuer som vil ha en utekveld. I det nye opplegget - der Kolumbus støtter kommunen med 100.000 kroner - skal det gå nattbuss til Sokn på Rennesøy klokken 01.15 og derfra til Talgje og Finnøy med maxitaxi. Voksne fra 25 år og oppover kan også bli med for en større egenandel hvis det er kapasitet. Flere andre fylker prøver ut tilsvarende komme seg hjem-ordninger.

Umiddelbart ser prøveprosjektet ut som både god distriktspolitikk og god klimapolitikk. Den nye delen av Stavangers befolkning skal også ha en mulighet til å ta del i kultur- og utelivstilbud, i tillegg til at det selvsagt er bedre å sette opp kollektivreiser enn å overlate markedet til ofte risikable turer med privatbiler nattestid.

Et prøveprosjekt er som navnet sier noe som skal vare en viss tid og deretter evalueres, men Hjem for en 50-lapp har også noen prinsipielle sider som Høyre, Frp og Venstre prøvde å løfte i utvalg for miljø og utbygging på onsdag. I den store sammenhengen er det småpenger som skal brukes på prosjektet, men hvor går egentlig grensen for å skreddersy transportopplegg? I tilfellet Finnøy og Talgje er det snakk om 29 unge mennesker mellom 16 og 24 år, og de yngste ungdommene er neppe de som skal så mye rundt på konserter og restauranter. Er det andre personer i andre deler av storkommunen som trenger øremerkede transportopplegg? Flertallspartiene har da også bedt om å få utredet hvorvidt flere enn 16-24-åringene kan komme med i vurderingen.

Støtte til kollektivtransport er ønskelig og et prøveprosjekt er et prøveprosjekt, men det er nok flere enn de yngste finnøybuene som kan ha behov for å komme seg hjem for en 50-lapp.

Bjørn G. Sæbø

Sjefredaktør i Dagsavisen Rogalands Avis