Rogalands Avis mener

Bakstreverske studenter

Jusstudenter krever monopol. Konkurransevegringen kler dem dårlig.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Forsøkene på å etablere jusstudier ved Universitetet i Stavanger, Nord universitet og Universitetet i Agder, blir møtt med oppsiktsvekkende motstand. Regjeringen åpner opp for å endre gradsforskriften, som har gitt universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø monopol på jussutdanning på masternivå. Det er for så vidt som ventet at lærerkreftene ved monopol-universitetene vokter sine revir – verre er det at studentene dilter etter ledelsen og lager et opprop mot å etablere nye masterstudier som kan utdanne framtidige jurister av ulike valører.

Ifølge Khrono har 1400 studenter skrevet under på oppropet som er opprettet etter et bergensk initiativ. «Det eksisterer ingen standardiserte krav til utdanningens oppsett, innhold eller hvordan karakterene fastsettes. Den enkelte juristens kunnskap kan variere fra rettsområde til rettsområde, men sluttresultatet er likevel at alle kan ta de samme jobbene» – som det heter i oppropet. Alle universiteter og høyskoler er underlagt NOKUTs (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) strenge kontroll- og godkjenningsregime, slik at frykten for mangel på kvalitet ikke er videre velbegrunnet.

Juss er til de grader et bredt anlagt fag, der spesialiseringen spenner seg fra strafferett til familierett, trygderett og et omfattende spekter av rettsområder. Og styrken til det nye jusstudiet i Stavanger kan ligge i mulighetene for spesialisering. Studiet vil inneholde spesialfelt som formuesrett, skatterett og menneskerettigheter og vil være tilknyttet Handelshøgskolen ved UiS, og kan dermed gi studenter som søker seg til Stavanger et fortrinn. At de enkelte juristers kunnskap varierer fra rettsområde til rettsområde har vært kjent siden utdanningens begynnelse og har lite med etableringen av nye studier å gjøre.

Opproperne viser også til Statistisk sentralbyrå for å føre belegg for at det ikke er behov for flere jurister. Det ekstreme karakterpresset for å komme inn på studiene viser i hvert fall fremdeles stor interesse for juss, og en rapport fra NIFU viser at det fram til 2025 vil være et økt behov for jurister.

Jusstudiet er kjent for å være konkurranseorientert – enten det er ved opptak til studiet eller ved ansettelser i de mest prestisjetunge jobbene. Derfor er det merkverdig at jusstudenter – av alle – ikke tåler at monopoler faller og at det blir mer konkurranse om å få tak i de beste studentene. Studier generelt og jusstudiet spesielt skal trene studenter i kritisk tenkning, men jusstudentene i Bergen utmerker seg med akademisk rævdilting.

Bjørn G. Sæbø

Sjefredaktør i Dagsavisen Rogalands Avis