Rogalands Avis mener

Lokal korona-makt

Kommunene skal få mer makt over korona-tiltakene. Det er det eneste fornuftige.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Mens Erna Solbergs forrige opptreden i offentligheten ble en merkelig og innholdsløs affære, er statsministeren langt tydeligere i talen nå. Det er målgang i sikte, vi kan få en tilnærmet normal sommer, men det blir noen seige tak inntil mange nok er fullvaksinerte.

I tillegg til en rekke kjente og nasjonale ris bak speilet som skjenkeforbud, stengte treningssentre og idrettshaller og maks ti private kontakter i løpet av en uke, er det fornuftig å overføre mer makt til kommunelegene. Smittevernloven er innrettet slik at det er kommunestyrene som innfører tiltak som møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering – alt på en måte som skal være faglig fundert og “være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering”.

At smittevernloven gir så mye makt lokalt er logisk ut fra det store mangfoldet norske kommuner utgjør. Organiseringen er også slik at kommunene med sine kommuneleger og smittevernoverleger har et apparat på plass som er i stand til å vurdere hva som er “tjenlig” ut fra lokale vurderinger. Kommunenes helseapparat er også godt rigget gjennom vaksinering, helsesykepleiere og helsestasjoner. Det er selvsagt usikkert hva korona-granskingen til Stener Kvinnsland vil konkludere med, men et stalltips vil være at kommunene har håndtert pandemien på en god måte. Oppblomstringen på Nord-Jæren like etter jul viste tydelig at kommunene er raskt ute med tiltak og ikke nøler med å stenge ned.

Dermed henger det på greip at regjeringen lar kommunene få mer å si om lokale tiltak. Det er livsnødvendig for både innbyggere og næringsliv at tiltakene har legitimitet og står i stil med smittetrykket, og med innreiseforbud og minimal mobilitet innenlands er det også mulig å delegere mer korona-makt til kommunene. Mandag hadde Stavanger åtte nye smittede, Sandnes to, Sola to og Randaberg én ny smittet, mens Oslo hadde 368 nye smittede. Innbyggertall, befolkningssammensetning og mobilitet har så mye å si for smitteutvikling at tiltakene må nyanseres.

Nå er det om å gjøre at lokalpolitikerne også lytter nøye til sine lokale fagfolk. De smått absurde tilstandene der Stavanger innførte krav om munnbind på buss og tog mens Sandnes lot være, må for all del unngås. Det er spesielt stor mobilitet mellom de to store byene på Nord-Jæren, der mange av de reisende er skoleungdommer. Ungdom og barn er spesielt utsatte for tiden, og før innspurten av skoleåret er det viktig at skolehverdagen får gå sin gang – noe som lettest lar seg gjennomføre hvis tiltakene er felles.


Bjørn G. Sæbø

Sjefredaktør i Dagsavisen Rogalands Avis