Rogalands Avis mener

Vaksine-populisme

Sola-ordfører Tom Henning Slethei vil kjøpe koronavaksiner fra Israel. Det er en dårlig idé.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

I likhet med mange andre ordførere er Tom Henning Slethei (Frp) grundig lei av å vente på koronavaksiner til innbyggerne sine. Hans kollega Jarle Bø (Sp) i Randaberg har ytret seg kritisk på Facebook, og ikke minst blir det oppfattet som provoserende at mindre kommuner fratas vaksiner som så sendes til Oslo. Frustrasjonen er forståelig, men virkemidlene er populistiske.

Sletheis forsøk på å drive både utenrikspolitikk og nasjonal og internasjonal helsepolitikk, er selvsagt ikke en del av en ordførers oppgaver. Brevet Slethei sendte til Israel-ambassadør Alon Roth med forespørsel om vaksinesamarbeid kan sees på som en markering, men er først og fremst lite konstruktivt. Riktig nok ikke av samme kategori som Molde-ordfører Torgeir Dahls (H) utfall mot Oslos politiske ledelse og hovedstadens innbyggere - her er det mer snakk om avsporinger og polarisering.

Norge har valgt å følge EUs politikk for innkjøp av vaksiner - noe som er vel verdt å diskutere og kritisere, men alternativet ville ha vært at vi på egen hånd gikk ut i markedet og forhandlet i siste halvår i fjor. EU-sporet ble ansett som tryggere, ikke minst fordi en aktør med 450 millioner innbyggere i ryggen har en annen tyngde enn Norge med sine 5,5 millioner innbyggere. I ettertid er det tydelig at EU - som følger godkjenningsordningen til det europeiske medisinagenturet EMA - følger et løp som tar mer tid. Godkjenningen er mer tidkrevende enn for land som kjøper direkte fra Russland og Kina, som begge selger vaksiner de nekter å gi ut datagrunnlaget til, samtidig som mange medlemsland forventer at EU skal ordne opp selv om helsepolitikk er et nasjonalt anliggende.

Israel - som Sola vil drive vaksinesamarbeid med - har hatt suksess blant annet fordi produsenten Pfizer ønsket et testområde. Israel er et lite land med et digitalisert og moderne helsevesen og gode systemer. Men selv om politiske topper som Danmarks statsminister, Østerrikes statsminister og Solas ordfører vil handle vaksiner i Israel, er en slik kjøpsrunde urealistisk. Til NRK sier Lev Boaz i Israels helsedepartement at tilgangen er usikker også hos dem.

Norske lokalpolitikeres utålmodighet må sees i et større perspektiv. Israel er på verdenstoppen i vaksinering etter å ha gitt to doser til 18 prosent av innbyggerne, men det er feil at vi er så veldig akterutseilte. USA og Storbritannia med sine strategier ligger riktig nok foran oss, men Norge er nummer 19 på vaksinetoppen, og ligger foran land som Singapore, Sveits, Finland, Tyskland og Nederland.

Bjørn G. Sæbø

Sjefredaktør i Dagsavisen Rogalands Avis

Mer fra: Rogalands Avis mener