Leder

«Ernas billige ferje-poeng»

LEDER: Ethvert forsøk fra opposisjonen på å drive opposisjonspolitikk kan ikke avfeies som populisme. Slik retorikk er fra lavprishyllene, skriver Bjørn G. Sæbø.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Maktarroganse er ofte et tegn på at politiske ledere er blitt for høye på seg selv – eller at de rett og slett har sittet for lenge i posisjonene sine. Innimellom kan det se ut som om Erna Solberg lider av denne ukledelige væremåten. Ukledelig fordi hun neppe vil framstå som hevet over folket – det er liksom ikke folkelige Ernas stil, men måten hun har håndtert ferjeopprøret på er ikke overbevisende.

LES OGSÅ: Vassøy-folk protesterer på kutt i båtrutene.

«Billig politisk sak» er statsministerens motangrep mot Ap, Frp og Sp, som alle har sine forslag for å få kuttet ferjeprisene.

Det som Solberg framstiller som kniving om å være «mest sjenerøse overfor ferjepassasjerene» er en direkte konsekvens av politiske vedtak. Det ene er at nye regler for bruk av autopass på ferjer og kravene til elektrifisering har gitt kostnadshopp mellom 20 og 40 prosent på mange strekninger. Diss kostnadene er lempet over på passasjerene.

Byks i transportkostnader i ferjeavhengige områder på Vestlandet og i Nord-Norge har ført til sterk misnøye. Det er forståelig at folk reagerer når transportkostnadene øker, og det ville vært tjenesteforsømmelse hvis ikke politikerne tar tak i situasjonen.

LES OGSÅ: Bevar hurtigbåtene til Byøyene.

Det er ikke bare ferjepolitikken som er ute å kjøre for tiden, tilskuddene til hurtigbåtene vitner også om Høyres ustø kurs. Etter at regjeringen la om kriteriene for tildeling mister Rogaland 90 millioner kroner til å støtte hurtigbåtruter for. Byøyene, Hommersåk og Ryfylkebassenget rammes fordi pengene skal fordeles etter lengde på kystlinjen i stedet for behovet for hurtigbåtruter. Med kort kystlinje, men fjorder og mange bru- og veiløse bygder og tettsteder, er Rogaland en taper i denne skrivebordsmanøveren.

Verken halv pris eller gratis er nødvendigvis gode forslag, men regjeringen med Erna i spissen bør heller bry seg om trøbbelet politiske vedtak har å si for folks hverdag. Ethvert forsøk fra opposisjonen på å drive opposisjonspolitikk kan ikke avfeies som populisme. Slik retorikk er fra lavprishyllene.

Mer fra: Leder