Leder

«Medisinsk dugnad»

LEDER: Et stortingsflertall for medisinutdanningen kan ikke tas for gitt, spesielt fordi de «etablerte» universitetene ofte opptrer proteksjonistisk, skriver Bjørn G. Sæbø.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Bråk om bybane, støy om bussvei, rot om bymiljøpakken og kjekling rundt kommunegrenser har preget det siste tiårets politiske liv på Nord-Jæren. Det har vært nødvendig å få uenigheten ut av møterommene og opp i dagen, men innimellom har polarisering stått i veien for «å få någe gjort» – som ellers regnes som en rogalandsk paradegren. Denne dugnadsånden som har vært avgjørende for å utvikle oljefylket og å etablere universitetet, innebærer noe langt mer enn å drive aktivt lobbyarbeid mot regjeringen og Stortinget.

LES OGSÅ: Medisinstudiet ved UiS fikk millionsum i gave.
Tempoet og viljen til å satse på å få etablert legeutdanning ved Universitetet i Stavanger viser at gamle kunster ikke er glemt. I rask rekkefølge er det reist 84 millioner kroner til medisinutdanning ved UiS, hvilket bokstavelig talt er et tungt argument for at Stortinget til våren kan gå inn for å utdanne leger i Stavanger. Sparebankstiftelsen, Folke Hermansen AS, Universitetsfondet og nå sist Ulla-Førrefondet har brukt få måneder på skyte inn penger som kan betale for undervisning og lønn fram til staten går inn med inntekter – selvsagt avhengig av Stortingets ja.

LES OGSÅ: Skuffet over manglende avklaring om medisinutdanning.

Et stortingsflertall for medisinutdanningen kan ikke tas for gitt, spesielt fordi de «etablerte» universitetene ofte opptrer proteksjonistisk. Argumentene for å etablere en femte medisinutdanning i Norge er åpenbare, enten perspektivet er lokalt eller nasjonalt. Det er alltid et pluss at studenter tilbringer deler av studietiden ved utenlandske universiteter, men det lar seg ikke forsvare at nesten halvparten av de norske legestudentene må ta utdanningen sin i andre land. Det er fint at Norge bidrar til å bygge medisinske miljøer i Polen, Ungarn og Tsjekkia, men en legeutdanning i Stavanger vil gi større rom for medisinsk forskning i Norge. Og her har Stavanger allerede fortrinn i form av et sykehus under bygging, samarbeidet med oljeindustrien, erfaringen med akuttmedisin og ikke minst Laerdal Medical.

Bjørn G. Sæbø

Sjefredaktør i Dagsavisen Rogalands Avis