Leder

«Regional korona-utakt»

LEDER: Det er naivt når noen ordførere innbiller seg at koronaviruset bryr seg om kommunegrenser, skriver Bjørn G. Sæbø.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Like før helgen gikk alarmen i Nord-Follo. Det muterte koronaviruset som først ble oppdaget i Storbritannia, var løs i Oslos nabokommune i sør. Det muterte viruset er trolig ikke farligere, «bare» langt mer smittsomt enn originalen. På få timer tok Oslo, nabokommunene og regjeringen affære og stengte ned det meste utenom dagligvarebutikker og apotek. Oslo og naboene med massiv reising over kommunegrensene skjønte at de måtte gå i takt.

LES OGSÅ: Her åpnes det for skjenking og trening.

Nord-Jæren har bare en firedel av Oslo-regionens innbyggertall og langt færre politikere som skal si sitt, likevel er de lokale tiltakene blitt en oppvisning i regional utakt. Mot slutten av fjoråret oppfordret Stavanger kommune buss- og togpassasjerer om å bruke munnbind, mens Sandnes, Sola og Randaberg ikke fant det nødvendig med et slikt tiltak. Utakten varte noen dager, og den hissige spredningen av viruset ved årsskiftet førte til ny koordinering av tiltak. Forrige runde – for en drøy uke siden – hadde Stavanger og Sandnes ulike regler rundt utendørsaktiviteter for ti personer og besøk i hjemmene.

Ikke nok med det: Fra fredag åpner Sandnes, Sola og Randaberg for skjenking i sine kommuner, mens Stavanger lytter til råd fra smittevernoverleger og jurister som utgjør forskriftsgruppen i de fire kommunene. Politikerne kan og bør innimellom trosse faglige råd, men med så stor usikkerhet ville det vært en fordel å vente noen dager.

LES OGSÅ: Stor suksess med take-away-cocktailpakker.

Forståelsen av at Nord-Jæren er et felles bo-, arbeids- og utdanningsområde er innimellom labert blant flere politikere. Noen av dem ytrer seg til og med på sosiale medier om at «det er ikke alltid Stavanger som har rett» – som om kampen mot viruset er en konkurranse. Vi har hatt en stri runde bak oss med høyt smittepress, en pandemipost på sykehuset måtte stenge ned og det er antakelig bare et spørsmål om tid før den britiske virusmutanten er løs i vår region. Det er naivt når noen ordførere innbiller seg at koronaviruset bryr seg om kommunegrenser.

Bjørn G. Sæbø

Sjefredaktør i Dagsavisen Rogalands Avis