Leder

Kvinner korona-rammes

LEDER: Mange i reiselivet må la seg omstille og ta utdanning, men da må rammene være tryggest mulig.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Mens folk med PC-jobber har det privilegiet at de kan ha hjemmekontor, er andre deler av arbeidslivet nede for telling. Det er en kjensgjerning at det norske arbeidsmarkedet er kjønnsdelt, og nå viser nye undersøkelser hvordan koronapandemien forsterker forskjellene. Dette er gjenkjennelig. Konsekvensene av koronatiltak merkes mest av dem som har den dårligste tilknytningen til arbeidsmarkedet, er yngst, bor trangest, har lavest inntekt og lavest utdannelse.

Undersøkelsene Nav og NHO har gjennomført bringer inn fakta som understreker hvorfor det er så nødvendig å forlenge permitteringsordningen, noe regjeringen er blitt presset av opposisjonen på Stortinget til å gjøre. Tallene fra NHO Rogaland viser at kvinner utgjør et stort flertall av de ansatte i reiselivsnæringen, som er en av de hardest rammede bransjene med mer enn 75 prosent av de ansatte permitterte. I næringslivet for øvrig er seks prosent permitterte.

LES OGSÅ: – Kvinner er korona-tapere (+)

Fra NHOs og Navs undersøkelser som RA omtalte denne uken, tallfestes variable som sier noe om hvorfor kvinner rammes hardest av koronatiltakene. De ansatte er unge, hver tredje ansatt er under 24 år, mange har hull i CV-en, 41 prosent har utenlandsk bakgrunn og for mange av dem er jobb på hotell eller utested deres første møte med arbeidslivet.

Dette er realitetene som ikke bare gjør oppfordringer som Erna Solbergs «søk på andre jobber» og mantraet om å unngå at arbeidstakere er «innelåste», til arrogante utsagn. Det blir også feil å argumentere med at en ufaglært hotellarbeider med en annen språkbakgrunn og mangel på erfaring fra andre jobber, «bare» kan finne seg noe annet. De mange permitterte kvinnene dette gjelder kommer seg ikke raskere over i ny jobb ved at de rammes økonomisk. Mange i reiselivet må la seg omstille og ta utdanning, men da må rammene være tryggest mulig.

Bjørn G. Sæbø

Sjefredaktør i Dagsavisen Rogalands Avis