Leder

Interkommunal ruspolitikk

LEDER: Det er klokt å la det gå politikk i en sak om noe så ømtålig som rusboliger.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det interkommunale samarbeidet på Nord-Jæren griper over mange felt, og det er bra at ressurser deles i et område der det ikke er mer enn 20 minutter mellom rådhusene. Omsorg for rusmisbrukere er gjerne ett av feltene som har pågått litt under politikernes radarer, noe som illustreres ved at bostedsløse og rusmisbrukere i Sandnes sendes til Bergelandsgata i Stavanger. Det kan se ut som om rusomsorgen er blitt ufrivillig interkommunal.

LES OGSÅ: Sandnes vil sende bostedsløse til Stavanger.

Det er for så vidt ikke noe nytt med at folk sendes mellom kommunene. Nedleggelsen av Bedriftshotellet i Sandnes sentrum har ført Sandnes kommune ut på leting etter alternativer, og selskapet Augustum AS kunne tilby opphold i sin bygning på Storhaug. Og nettopp Bedriftshotellet har tatt inn brukere fra andre kommuner enn Sandnes.

En del av bekymringen Høyres John Peter Hernes lufter i et spørsmål i formannskapet torsdag, er hvorvidt denne måten å løse Sandnes-problemer på er drøftet med Stavanger kommune? Hernes etterlyser fagfolkenes syn på om dette er en måte å løse utfordringer i egen kommune på, og om det er noe i veien for at Stavanger kommune kjøper boliger i Sandnes for å tilby dem til sosialt vanskeligstilte i Stavanger.

LES OGSÅ: Dette sier politikerne om budsjettet.

Det er klokt å la det gå politikk i en sak om noe så ømtålig som rusboliger. Samarbeid om bostedsløse kan være bra av nevnte grunner, men det er vesentlig å diskutere konsekvenser. I tilfellet Bergelandsgata er naboer bekymret, og det kan ha sine sider å ha for mange av denne type boliger i et allerede belastet område. Spørsmål om eksport av sosiale utfordringer er en annen side som til de grader er et politisk anliggende, det samme er balansen mellom kommunale og ideelle tilbud.

En politisk gjennomgang bør tas av alle de involverte kommunene på Nord-Jæren slik at allerede utsatte grupper får et så godt tilbud som mulig.

Mer fra: Leder