Leder

«Korona-solidaritet»

LEDER: Byrådsleder Raymond Johansens nødrop fra Oslo rådhus bør bli hørt – hilsen Stavanger, skriver Bjørn G. Sæbø.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Koronakrisen rammer byer, næringer og regioner ulikt. Er det noe disse månedene med pandemi og et hardt rammet næringsliv har lært oss, så er det at én støtteordning ikke passer alle. Regjeringen har vært nødt til å ta innover seg at generelle ordninger ikke alltid er like treffsikkert. Dessuten er det liten tvil om at næringsliv, kulturliv og idrett trenger statlig hjelp langt inn i 2021 for å bli holdt oppe.

Mange roper høyt om at nettopp de trenger ekstra hjelp og støtte i en kritisk tid – og sist ute er byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo. Fra Oslo rådhus har Johansen kommet med et nødrop om en egen tiltakspakke for hovedstaden, spesielt innrettet mot reiseliv, uteliv og områder med den høyeste ledigheten. Johansens nødrop kommer etter signaler fra bransjen om at tiltakene ikke treffer godt nok. Byrådsleder Raymond Johansens nødrop fra Oslo rådhus bør bli hørt – hilsen Stavanger. Oslo og Bergen har vært hardt rammet av koronapandemien der Stavanger og Trondheim har sluppet langt lettere unna, noe som også gjør at de lokale tiltakene på våre kanter er mindre firkantede. Det har blant annet ikke vært nødvendig å ty til skjenkestopp slik at serveringsbransjen må stenge ned.

For Stavanger-regionen og store deler av Vestlandet var sommerens skattelette til oljenæringen en næringsmessig og geografisk skreddersydd pakke som dempet noe av krisen. Selv om nettopp byrådsleder Johansen var kritisk til den vestlandske krisepakken, bør rausheten motsatt vei være langt større. Med en så stor reiseliv- og utelivsbransje hovedstaden har, rammer regjeringens krav om nedstenging ekstra hardt. Overfor NTB har kommunalminister Nikolai Astrup (H) uttalt seg temmelig lunkent og bedt se på eiendomsskatten – som om lavere kommunale inntekter er det som trengs nå. Både kommunalministeren og regjeringen som sådan bør være mer opptatt av å ta lærdom av tiltak som virker og ikke virker framfor å ri politiske kjepphester.

Bjørn G. Sæbø

Sjefredaktør i Dagsavisen Rogalands Avis