Leder

«Satser på Nikolai Astrup»

LEDER: Politikerne må både holde og bryte løfter hvis målet om en bærekraftig økonomi skal nås, skriver Bjørn G. Sæbø om forslaget til Stavanger-budsjett.

per kristian vareida
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Kommunedirektøren (tidligere rådmannen, red. anm.) som har en hel fredag i slutten av oktober der scenen er hans. Av koronagrunner fikk kommunedirektør Per Kristian Vareide en mye flottere scene enn vanlig - Zetlitz-salen i Konserthuset - til å legge fram sitt forslag. Omgivelsene kledde Vareide, som behersker kunsten å gjøre kommuneøkonomi forståelig og til dels underholdende.

Vareides budsjettforslaget er summen av vedtak gjennom året, rammer gitt av regjeringen og ytre faktorer som Microsoft-lisenser og kronekurs - resten er politikk. Det kloke ved Vareides forslag er at det er mulig for Stavanger-politikerne å få til et levelig budsjett for 2021 og fireårsperioden, men kommunedirektøren peker på politikerne.

Politikerne må både holde og bryte løfter hvis målet om en bærekraftig økonomi skal nås.

LES OGSÅ: Kostnadene vokser mer enn inntektene

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) må holde løftet om å koronakompensere Stavanger med 80 millioner kroner hvis Vareides budsjettbyggverk skal holde og målet om et netto driftsresultat på 2 prosent til neste år skal holde. På sin side må flertallskoalisjonen bryte to viktige løfter.

Det ene er at de må glemme å rehabilitere Tastaveden skole, der anbudspapirene ligger klare og der flertallskameratene dyrt og hellig har lovet å ordne opp. Det andre løftet som må brytes er gratis skolemat, der det heter i den politiske plattformen at kommunen skal «innføre gratis skolemat, innledningsvis i områder med levekårsutfordringer».  Kommunedirektøren foreslår at prøveordningen utgår fra 2022.

LES OGSÅ: Vil styrke skolebudsjettet

For Stavanger-skolen er det positivt at den styrkes med 40 millioner kroner til neste år, blant annet for å unngå at så mange elever må få spesialundervisning.

Styrkingen skal spesielt gjelde fra 1. til 4. klasse, og er i tråd med faglige råd om tidlig innsats. Den store nøtten å knekke for flertallspartiene er hvordan to av de konkrete og dyre rådene fra valgkampen - Tastaveden og skolemat - skal holdes. Og den nøtten må knekkes og pengene finnes innen 14. desember.

LES OGSÅ: – Kostnadene vokser mer enn inntektene

Bjørn G. Sæbø

Bjørn G. Sæbø

Sjefredaktør i Dagsavisen Rogalands Avis