Leder

«Arkeologisk ikke-sak»

LEDER: Ikke-satsingen på Arkeologisk museum viser en historieløs regjering, skriver Bjørn G. Sæbø.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Regjeringens PR-strategi rundt sitt eget forslag til statsbudsjett for 2021 er et spesielt skue. Gjennom «lekkasjer» – som er mediepakker laget slik at noen utvalgte redaksjoner sluker forhåndsstoffet rått – har vi fått vite at fornybarfondet Nysnø får 700 nye millioner kroner i statsbudsjettet, og at det kommer 13,2 millioner til kulturlivet for å kompensere for korona. Det mest interessante ved regjeringens budsjettforslag sett gjennom lokale briller, er ikke-lekkasjene og ikke-sakene. To av de fremste ikke-sakene er at Arkeologisk museum ikke får penger til nybygg, samt at Universitetet i Stavangers satsing på medisinutdanningen ennå ikke blir hørt. LES OGSÅ: Arkeologisk får ikke penger til gryteferdig prosjekt.


Arkeologisk museum (AmS) er en del av UiS, slik at rektor Klaus Mohn har fått flere grunner til å etterlyse regjeringens blikk i retning Stavanger. Museumsdirektør Ole Madsen har ved budsjettframleggelse etter budsjettframleggelse ventet tålmodig på penger til et nybygg som kan huse AmS' samling på nærmere 1,5 millioner gjenstander og funn. Utbyggingen er ferdig prosjektert, skisseprosjektet ble overlevert Kunnskapsdepartementet i 2012, men det eneste positive signalet som er kommet de siste årene er 3,5 millioner kroner til å oppdatere forprosjektet slik at det tilfredsstiller dagens tekniske krav. Tegningene til et nybygg på 5084 kvadratmeter har vært klare siden 2011, men det er verdt å notere seg at oppgaver staten pålegger AmS gjennom bevaring av fortidsminner, prioriteres så lavt. Ikke-satsingen på Arkeologisk museum viser en historieløs regjering. LES OGSÅ: Får ikke penger i år heller.


AmS-direktør Madsen har uttalt at situasjonen i det gamle meieriet på Våland er «kritisk», og at noe av samlingen står i fare. Med sin tidlige bosetting er Rogaland ett av landets viktigste områder for arkeologer, uten at regjeringen dermed greier å finne de 365,2 millioner kronene som trengs slik at utstillingsarealet kan økes med 1400 kvadratmeter. LES OGSÅ: Arkeologisk museum får ingenting igjen.

Mer fra: Leder