Leder

«Godfot-teori for skolene»

LEDER: Forhåpentligvis vil Mats Danielsens interpellasjon – på godt norsk forespørsel – få fram fakta som er viktige for den videre debatten om utdanning, skriver Bjørn G. Sæbø.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Utdanningspolitikk har vært holdt høyt på dagsordenen i Rogaland, uavhengig av hvilke partier som har sittet med flertallet i fylkestinget. Den rogalandske nærheten mellom næringsliv og politikere har fått fram hvilke behov som må settes i høysetet, samtidig som fylkets mange konkurranseutsatte bedrifter har hatt kontinuerlig behov for påfyll av kompetanse i form av flinke fagarbeidere. Den tverrpolitiske enigheten om å få alle gjennom videregående-løpet og finne lærlingplasser, trenger også fornyelse. Om Mats Danielsen (Frp) har truffet blink med sitt forslag til utdanningsreform er selvsagt usikkert, men fylkestingspolitikeren er trolig inne på noe med sin godfot-teori. LES OGSÅ: Vil forandre opptakskravene ti -videregående.

Nevnte teori er trenerlegenden Nils Arne Eggens tese om å bli enda flinkere på det du allerede er flink på og interessert i. Oversatt til Danielsens forslag betyr det at en elev som er flink i mat og helse på ungdomsskolen skal belønnes ekstra hvis han eller hun søker på restaurant og matfag på videregående. Å differensiere karakterene opp mot ulike yrkesfagretninger, kan være langt mer rettferdig enn dagens system der et gjennomsnitt av karakterene bestemmer hvor du kommer inn. Et gjennomsnitt er en enkel måte å beregne på, men et gjennomsnitt tar ikke med seg spredningen eller variasjonen på karakterarket. En tiendeklasseelev kan gjerne være en kløpper i de nevnte matfagene og få toppkarakter, samtidig som snittkarakteren kan dras kraftig ned av for eksempel dårlige karakterer i tysk eller matematikk. Å finne en indre motivasjon, en «drive» og en lyst og en vilje til å bli flink i faget sitt, bør oppmuntres.

Forhåpentligvis vil Mats Danielsens interpellasjon – på godt norsk forespørsel – få fram fakta som er viktige for den videre debatten om utdanning. Hvor mange som ikke kommer inn på sine ønskede yrkesfag må selvsagt avklares før fylket vurderer en prøveordning.

Bjørn G. Sæbø

Sjefredaktør i Dagsavisen Rogalands Avis