Leder

Hva ville Valgerd gjort?

LEDER: Stavangers rop om milliardsatsing på Rogaland Teater blir for spedt, selv om staten er hovedeier med kommunen og fylkeskommunen som minoritetseiere. Politikerne bør spole tilbake nesten 20 år og sjekke hvordan den forrige, store kultursatsingen i Stavanger lot seg realisere, skriver Bjørn G. Sæbø.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Rogaland Teater har startet på en langvarig ferd for å få realisert et nybygg som kan løse dagens trangboddhet. Teateret og nabo Stavanger Museum i bakken opp mot Våland har begge behov for å utvide og modernisere, og prøver klokelig å samarbeide der de kan. De to kulturbærerne har sett på mulighetene på østsiden av Muségata, og i studien som ble lagt fram i forrige uke er øynene kastet på den andre siden av gaten. Buskaset som utgjør en snipp av tomten der dagens fylkeshus ligger, kan fjernes for å gjøre plass til nybygg til teateret og museet.

Å få hånd om statlige bevilgninger til utdannings- eller kulturformål er ekstremt vanskelig – bare spør Arkeologisk museum (AmS). Sistnevnte i flere år hatt et så å si gryteklart prosjekt som kan gjøre AmS til ett av Nordens fremste arkeologiske museer, men ved hver framleggelse av statsbudsjettet senker skuffelsen seg over lokalene i Peder Klows gate. Samtidig som en eventuell ny lokalisering av teateret har sprettet fram og tilbake, er også et nytt tinghus satt i permanent midlertidighet.

Stavangers rop om milliardsatsing på Rogaland Teater blir for spedt, selv om staten er hovedeier med kommunen og fylkeskommunen som minoritetseiere. Politikerne bør spole tilbake nesten 20 år og sjekke hvordan den forrige, store kultursatsingen i Stavanger lot seg realisere. Da slo det nemlig ned som en overraskelse at daværende kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF) bladde opp med 250 millioner kroner til nytt konserthus i Stavanger. Kommunen, fylket og private sponsorer stilte også opp, men argumentasjonen gikk på at også byer som Stavanger, Kristiansand og Trondheim fortjente sine nasjonale kulturbygninger.

Valgerd-oppskriften bør gjentas, spesielt etter at Munch-museet Lambda i Oslo har fått 605 millioner fra staten. Stavanger, Bergen og sikkert flere andre byer har kulturinstitusjoner av nasjonal interesse som trenger statlige løft.

Mer fra: Leder