Leder

Rogfast-populisme

LEDER: At Rogfast er et ferjeavløsningsprosjekt er blant de tingene MDG-eren glemmer, skriver Bjørn G. Sæbø.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) er en viljesterk plante i partifloraen, og evnen deres til å skyve norsk politikk i klimavennligere retning, er prisverdig. Også lokalt – spesielt i Stavanger – har MDG vist at de kan være med på å styre. Å inngå som en del av en koalisjon med andre partier krever evnen til å samarbeide og å inngå kompromisser, og det krever ikke minst evnen til å respektere flertallet. Den evnen ser Alexander Rügert-Raustein, gruppeleder for MDG på fylkestinget og leder av det viktige samferdselsutvalget, ut til å ha glemt.

MDG-toppens utspill i Aftenbladet om å lage Y-fast, det vil si en tunnelarm fra Ryfast til Rennesøy, er sikkert en grei tanke å lufte på partiseminarer, men håpløst å lansere offentlig. Rügert-Raustein har omsider oppfattet det som er problemet med å skrote Rogfast, nemlig at Rennfast må oppgraderes for 10–12 milliarder kroner for å tilfredsstille EU-krav til helning og sikkerhet. At Rogfast er et ferjeavløsningsprosjekt er blant de tingene MDG-politikeren glemmer. Den allerede påbegynte tunnelen er ment å erstatte et samband som hver høst og vinter har dager det må holdes stengt på grunn av uvær.

LES OGSÅ: Ser mulige Rogfast kutt på opp til fire milliarder

Miljøpartiet De Grønne har en posisjon i fylkespolitikken som krever at de tas på alvor – og det er alvorlig at partiets frontfigur undergraver flertallskoalisjonen med slike soloutspill. Rogfast er vedtatt på alle politiske nivåer og er nå inne i en fase der en ny kostnadsramme skal godkjennes. At en sentral politiker i en koalisjon vil stoppe et prosjekt som fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) stadig tvinges til å fronte, kan virke undergravende på samarbeidet.

LES OGSÅ: Rogfast-rotet

Det er selvsagt opp til MDG å være imot tunneler enten de er her eller der, men å motarbeide vedtak med lettvinte utspill, er ren populisme. I lokalpolitikk, fylkespolitikk og rikspolitikk er det nok av eksempler på at styringspolitikere respekterer vedtak – alternativt går ut av koalisjonen de er en del av.

Bjørn G. Sæbø

Sjefredaktør i Dagsavisen Rogalands Avis