Leder

Syden-skam?

LEDER: Det hadde sikkert vært enklest om assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad hadde stått fram på Dagsrevyen og sagt «nei, dere får ikke reise til Syden!» skriver Bjørn G. Sæbø.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

En av koronavirusets største utfordringer er mangelen på absolutter etter at samfunnet gradvis ble gjenåpnet. Erna Solberg nedstengning av Norge 12. mars var – har det vist seg i ettertid – ikke nødvendigvis basert på smittefaglige hensyn. Det var faglig uenighet om stenging av skoler og barnehager der Folkehelseinstituttet hadde det motsatte synet av statsministerens.

Mens fagpersoner som FHI-direktør Camilla Stoltenberg åpent har snakket om tvil og mangel på kunnskaper om koronaviruset, har regjeringen vært nødt til å bygge veien mens den går. At politiske beslutninger ikke alltid kan følge de smittevernfaglige rådene, er noe av lærdommen fra de siste fire månedene. Stoltenberg og FHIs mandat er å ha en vitenskapelig tilnærming til koronaviruset, noe som betinger et større rom for tvil og motargumenter enn det som hører hjemme i politikken.

Mangelen på et absolutt nei eller ja og at Norge som samfunn må åpne gradvis for å vinne både tid og kunnskap, er vanskelig for alle å håndtere. Det hadde sikkert vært enklest om assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad hadde stått fram på Dagsrevyen og sagt «nei, dere får ikke reise til Syden!» I stedet uttalte Nakstad til VG at «vi anbefaler ingen å reise utenlands i sommer, selv om det nå er mulig å reise til land med lite smitte uten å måtte i karantene når man kommer hjem.» Det er med andre ord opp til den enkelte til å vurdere rådene som kommer fra Helsedirektoratet og å ha en plan for hurtig hjemreise i tilfelle besøkslandet skifter faregrad fra grønt til rødt.

Bør Syden-reisende skjems? Skam er en god mekanisme for å regulere umiddelbare behov, men skam er ikke like nyttig hvis vi skal moralisere og være fremme med pekefingre i utide. Å reise til et «grønt» land der smittevernsregler følges til punkt og prikke, kan være mindre skamfullt enn å være i Norge og gi blaffen i de samme smittevernsreglene.

Bjørn G. Sæbø

Sjefredaktør i Dagsavisen Rogalands Avis