Leder

Elsparkesykkel-rotet

LEDER: Å komme seg kjapt og miljøvennlig fra A til B uten bruk av bensinmotor og uten å slite på asfalten, er en utmerket idé, skriver Bjørn G. Sæbø.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Å komme seg kjapt og miljøvennlig fra A til B uten bruk av bensinmotor og uten å slite på asfalten, er en utmerket idé. Tilbudet av elektriske bysykler, hyppigere og bedre bussruter (i hvert fall i før-korona-tiden) og tilrettelagte områder for syklister og gående, utgjør de mange tiltakene som må til for å redusere biltrafikken. Det er i dette bildet det er så uforståelig at en del selskaper som driver med utleie av elsparkesykler, foretrekker geriljataktikk.

Oslo for to år siden, Stavanger i fjor, Bergen i helgen. Ved å utnytte tomrom i lover og forskrifter har noen utleiere satt ut elsparkesykler uten å søke om tillatelse, uten å bry seg om at fortau sperres for blinde, svaksynte, rullestolbrukere, barnevogntrillere og andre som risikerer å bli hindret av farkostene. I Bergen har kommunen slått hardt tilbake mot Ryde, som satte ut 500 elsparkesykler uten å gi beskjed. Syklene er fjernet med hard, kommunal hånd, og på kjent vis koker det under de bergenske topplokkene.

LES OGSÅ: Kan ikke nekte utleie av elsparkesykler

Mens bergenserne går til krig, trønderne er trukket for retten av Ryde etter å ha inngått avtale med to aktører etter anbudsrunde, har Stavanger vedtatt retningslinjer for fart og parkering. Elsparkesyklene er et mindre plagsomt element i bybildet enn de var i starten, men håndteringen fra by til by og enkelte aktørers markedsføring pr sjokkangrep viser behovet for sentrale bestemmelser.

LES OGSÅ: Derfor vil ikke Voi satse i Stavanger 

Det er ikke opp til kommuner å bestemme hvordan kjente trafikkgrupper som bilister og syklister opptrer i trafikken, og det kan heller ikke være opp til private aktører å presse fram kommunale ad hoc-løsninger fordi noen har fått en god forretningsidé. For elsparkesykler er et alle tiders supplement til andre ikke-fossile framkomstmidler, men samferdselsminister Knut Arild Hareide må finne ut hvilke lover og regler som skal gjelde.

Bjørn G. Sæbø

Sjefredaktør i Dagsavisen Rogalands Avis